Data modificării:

Ordinea de zi din 25.08.2015

Plenul CES

Ordinea de zi din 25.08.2015

Ordinea de zi din 25.08.2015 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 25.08.2015 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 20.08.2015
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Proiect de Ordonanță a Guvernului privind cazierul fiscal
3.2. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale
3.3. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea art. 37 alin.(3) lit.e) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, precum și abrogarea art. 11 alin.(5) din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare
4. Propunere modificare R.O.F. - C.E.S. conform Legii nr. 248/2013, modificată și completată prin Legea nr. 222/2015
5. Diverse