Data modificării:

Ordinea de zi din 25.10.2023

Plenul CES

Ordinea de zi din 25.10.2023

Ordinea de zi din 25.10.2023 ora 11:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 25.10.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asistenței sociale (termen de avizare: 27.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse - returnare

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.J.

2.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ (termen de avizare: 31.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - returnare

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize S.G.G., M.M.S.S., M.I.P.E., M.Ed., M.C.I.D., M.S., M.A.E., A.N.S.P.D.C.P., A.D.R., M.F., M.J.

2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind modalitatea de operare a sistemelor de aeronave fără pilot la bord în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum și pentru desemnarea Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, ca unitate de achiziții centralizată pentru achiziția centralizată de sisteme de aeronave fără pilot la bord (termen de avizare: 30.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumată prin Programul de Convergență și pentru modificarea unor acte normative (termen de avizare: 6.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea actului constitutiv al Băncii de Investiții şi Dezvoltare – S.A. (termen de avizare: 6.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea alineatelor (2) şi (5) ale art.198 din Legea nr.199 din 5 iulie 2023 a învățământului superior (plx574/16.10.2023) (termen de avizare: 1.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputat PSD, deputați minorități - aviz favorabil
2.7. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.198/2023 a învățământului preuniversitar şi a Legii nr.199/2023 a învățământului superior (plx575/16.10.2023) (termen de avizare: 1.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați neafiliați - aviz favorabil cu observații
2.8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii învățământului superior nr.199 din 4 iulie 2023 (plx576/16.10.2023) (termen de avizare: 1.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, deputați PSD, neafiliați, minorități - aviz favorabil
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea Legii învățământului superior nr.199 din 4 iulie 2023 (plx577/16.10.2023) (termen de avizare: 1.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, deputați PSD, UDMR, neafiliați, minorități - aviz favorabil cu observații
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii învățământului preuniversitar nr.198 din 4 iulie 2023 (plx578/16.10.2023) (termen de avizare: 1.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, deputați PSD, UDMR, minorități - aviz favorabil
3. Aprobarea candidaturii doamnei BULUMAC Simona-Mihaela, propusă de Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România - FRĂȚIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Vaslui
4. Aprobarea proiectului Raportului de activitate al Consiliului Economic și Social pe anul 2022
5. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 20.09.2023, ora 15.00
6. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 25.09.2023
7. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 27.09.2023
8. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 28.09.2023
9. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 25.10.2023
10. Diverse


Parteneri