Data modificării:

Ordinea de zi din 26.03.2019

Plenul CES

Ordinea de zi din 26.03.2019

Ordinea de zi din 26.03.2019 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
1.1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010 (termen de avizare: 29.03.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice - avizare amânată în ședința din data de 18.03.2019
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 25.03.2019 - Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet
1.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru instituirea unor măsuri în domeniul transportului rutier, precum și de modificare a Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (termen de avizare: 4.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: MDRAP/MT
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 25.03.2019 - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F.P., M.A.I., M.A.E., ministru delegat pentru afaceri europene, M.J.
1.3. Proiect de Lege privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative (termen de avizare: 04.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.E.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 25.03.2019 - Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet
1.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2019 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare (termen de avizare: 04.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.E.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 25.03.2019 - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F.P., M.M.J.S., M.J.
1.5. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b59/26.02.2019) (termen de avizare: 26.03.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: VÎLCEANU Dan - deputat PNL - avizare amânată în ședința din data de 18.03.2019
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 25.03.2019
1.6. Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Privat (plx120/13.03.2019) (termen de avizare: 28.03.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ștefan-Alexandru BĂIȘANU - deputat ALDE - avizare amânată în ședința din data de 18.03.2019
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 25.03.2019
1.7 Propunere legislativă pentru completarea art. 2 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare, republicată (b68/04.03.2019) (termen de avizare: 01.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Tit-Liviu BRĂILOIU - senator PSD
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 25.03.2019
1.8. Propunere legislativă pentru completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare (b69/05.03.2019) (termen de avizare: 1.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Corneliu BICHINEȚ, Petru MOVILĂ; SIMIONCA Ionuț - deputați PMP
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 25.03.2019
1.9. Propunere legislativă pentru completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003, Codul muncii (b70/05/03/2019) (termen de avizare: 01.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Corneliu BICHINEȚ, Petru MOVILĂ - deputați PMP
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 25.03.2019
1.10. Propunere legislativă pentru completarea art. 22 din Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora (b71/05.03.2019) (termen de avizare: 1.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - ședință programată în data de 25.03.2019
1.11. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul rutier (b72/05.03.2019) (termen de avizare: 1.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați ALDE
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 25.03.2019
1.12. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (b73/05.03.2019) (termen de avizare: 01.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori PNL, deputați PNL, PSD, UDMR, USR
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 25.03.2019
1.13. Propunere legislativă de modificare a Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnității publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției cu modificările și completările ulterioare (b74/05.03.2019) (termen de avizare: 01.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați UDMR
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - ședință programată în data de 25.03.2019
1.14. Propunere legislativă pentru modificarea art. 107 alin. (1) din Legea nr. 46/20018 - Codul silvic (b75/05.03.2019) (termen de avizare: 01.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Neculai IFTIMIE - deputat PSD; Nicu NIȚĂ - deputat PSD; Corneliu OLAR - deputat PNL
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 25.03.2019
1.15. Propunere legislativă pentru completarea art. 47 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor (b76/05.03.2019) (termen de avizare: 1.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Florică-Ică CALOTĂ - deputat ALDE; Neculai IFTIMIE - deputat PSD; Toma-Florin PETCU - deputat ALDE
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 25.03.2019
1.16. Propunere legislativă pentru modificarea art. 2 din Legea zootehniei nr. 32/2019 (b77/05.03.2019) (termen de avizare: 01.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați și senator PDS, deputați ALDE, PMP și independenți
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - ședință programată în data de 25.03.2019
1.17. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii statutului asistentului social în România nr. 466/2004 (b79/07.03.2019) (termen de avizare: 1.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR, deputați independenți
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru drepturi și libertăti ale organizațiilor societătii civile (C8) - ședință programată în data de 25.03.2019
1.18. Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative în domeniul electoral (b80/07.03.2019) (termen de avizare: 1.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PMP
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 25.03.2019
1.19. Propunere legislativă pentru modificarea art. 29 alin (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (plx141/18.03.2019) (termen de avizare: 2.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Valeria-Diana ȘOMFELEAN - deputat PNL
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - ședință programată în data de 25.03.2019
1.20. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b88/13.03.2019) (termen de avizare: 4.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați și senatori PDS, senator ALDE și independenți
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 25.03.2019
1.21. Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea votului electronic la distanță (b83/11.03.2019) (termen de avizare: 04.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați și senatori USR
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 25.03.2019
1.22. Propunere legislativă pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (b84/12.03.2019) (termen de avizare: 04.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PDS, ALDE, PNL, UDMR și minorități
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 25.03.2019
1.23. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 146 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (b85/12.03.2019) (termen de avizare: 04.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD, deputat ALDE, UDMR, PMP și deputat minorități
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 25.03.2019
1.24. Propunere legislativă privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ (b86/12.03.2019) (termen de avizare: 04.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați ALDE și PSD
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - ședință programată în data de 25.03.2019
1.25. Propunere legislativă pentru modificarea art. 21 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat (b89/13.03.2019) (termen de avizare: 04.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Florin-Claudiu ROMAN - deputat PNL
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 25.03.2019
1.26. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare (b90/13.03.2019) (termen de avizare: 04.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Ștefan-Alexandru BĂIȘANU - deputat ALDE; Adrian MOCANU - deputat ALDE; Daniel OLTEANU- deputat ALDE
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 25.03.2019
1.27. Propunere legislativă privind protecția operatorilor economici împotriva abuzurilor instituțiilor statului (b91/13.03.2019) (termen de avizare: 4.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Ștefan-Alexandru BĂIȘANU - deputat ALDE; Adrian MOCANU - deputat ALDE; Daniel OLTEANU - deputat ALDE
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 25.03.2019
1.28. Propunere legislativă privind suspendarea permisului auto (b92/13.03.2019) (termen de avizare: 04.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Ștefan-Alexandru BĂIȘANU - deputat ALDE; Adrian MOCANU - deputat ALDE
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 25.03.2019
1.29. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 147/2015 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern (b93/13.03.2019) (termen de avizare: 04.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Ștefan-Alexandru BĂIȘANU - deputat ALDE; Adrian MOCANU - deputat ALDE; Daniel OLTEANU - deputat ALDE
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 25.03.2019
1.30. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18 din 1991 și pentru modificarea și completarea art. III din Legea nr. 169 din 1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (b94/13.03.2019) (termen de avizare: 04.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Florin-Claudiu ROMAN - deputat PNL
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 25.03.2019
1.31. Propunere legislativă pentru completarea art. 11 din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic și pentru modificarea anexei nr. 1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (b95/13.03.2019) (termen de avizare: 4.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Dan VÎLCEANU - deputat PNL
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - ședință programată în data de 25.03.2019
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 25.03.2019
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 05.03.2019
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 12.03.2019
4. Informare privind şedinţa BEx din data de 26.03.2019
5. Diverse