Data modificării:

Ordinea de zi din 26.05.2022

Plenul CES

Ordinea de zi din 26.05.2022

Ordinea de zi din 26.05.2022 ora 10:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 26.05.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind prevenirea, verificarea și constatarea neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de Redresare și Reziliență şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora și recuperarea creanțelor rezultate (termen de avizare: 08.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, control și exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare ape uzate (termen de avizare: 08.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

3. Proiect de Hotărâre a Plenului privind plata sumei rezultând din Sentința nr. 491/06.04.2021, pronunțată de Curtea de Apel București, rămasă definitivă prin Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 914/16.02.2022
4. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 06.05.2022
5. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 09.05.2022
6. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 10.05.2022
7. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 17.05.2022


Parteneri