Data modificării:

Ordinea de zi din 26.06.2018

Plenul CES

Ordinea de zi din 26.06.2018

Ordinea de zi din 26.06.2018 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 12.06.2018
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului (termen de avizare: 04.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Afacerilor Interne
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil cu propunere de modificare şi observaţie
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 2.07.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil Obs.: avize complete
2.2. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil (termen de avizare: 04.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Economiei
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil - Obs.: lipsă aviz M.J.
2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii şi pentru prorogarea unor termene (termen de avizare: 05.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Sănătăţii
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 02.07.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
2.4. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale (termen de avizare: 02.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Educaţiei Naţionale - procedură de avizare reluată
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - puncte de vedere - Obs.: avize complete
2.5. Propunere legislativă pentru completarea art. 168 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (plx. 370/13.06.2018) (termen de avizare: 28.06.2018, confonn prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senator USR Vlad Tudor ALEXANDRESCU şi deputat USR Adrian Claudiu PRISNEL
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
2.6. Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Resurse Genetice pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău (b286/4.06.2018) (termen de avizare: 03.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi PSD
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 261 din Legea audiovizualului nr. 504/2002 (plx. 374/l8.06.2018) (termen de avizare: 04.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi USR, PSD, UDMR, PNL
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz favorabil
3. Proiect de Hotărâre cu privire la modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Plenului nr. 4/09.01.2018 privind Statul de funcţii al Secretariatului Tehnic, la numărul curent 14
4. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice privind participarea CES România la Adunarea Generală şi Consiliul de Administraţie ale AICESIS, precum şi la un Birou al UCESIF, evenimente ce vor avea loc la sediul Consiliului Economic, Social şi de Mediu de la Paris, Franţa, în zilele de 17 şi 18 septembrie 2018
5. Informare privind şedinţa BEx din data de 26.06.2018
6. Diverse