Data modificării:

Ordinea de zi din 26.07.2022

Plenul CES

Ordinea de zi din 26.07.2022

Ordinea de zi din 26.07.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 26.07.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 85/2018 privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere (termen de avizare: 03.08.2022), conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Energiei - aviz favorabil cu observații si propunere de modificare

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 (termen de avizare: 04.08.2022), conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind schema de ajutor de stat pentru investiții in industria prelucrătoare (termen de avizare: 05.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Economiei – procedură de avizarea reluată - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

3. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 26.07.2022
4. Diverse

Parteneri