Data modificării:

Ordinea de zi din 26.08.2021

Plenul CES

Ordinea de zi din 26.08.2021

Ordinea de zi din 26.08.2021 ora 11:30 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 26.08.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (termen de avizare: 01.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor – avizare amânată în ședința din data de 24.08.2021 - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.A.E., M.J.

2.2. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (termen de avizare: 1.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Sănătății – avizare amânată în ședința din data de 24.08.2021 - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.282/2020 (termen de avizare: 02.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor – avizare amânată în ședința din data de 24.08.2021 - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.E.A.T., M.J.

2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Contractului de activitate și performanță al Companiei Naționale de Căi Ferate ”CFR SA” pentru perioada 2021-2025 (termen de avizare: 02.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – avizare amânată în ședința din data de 24.08.2021 - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare (termen de avizare: 03.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale – procedură de avizare reluată – avizare amânată în ședința din data de 24.08.2021 - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale (termen de avizare: 03.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor – avizare amânată în ședința din data de 24.08.2021 - aviz favorabil cu observaţii

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.7. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (termen de avizare: 03.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor – avizare amânată în ședința din data de 24.08.2021 – retransmis în forma finală - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.8. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil băncilor naționale de dezvoltare din România (termen de avizare: 03.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor – avizare amânată în ședința din data de 24.08.2021 - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.I.P.E., B.N.R., M.J.

2.9. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate (termen de avizare: 06.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Autoritatea Națională de Management al Calităţii în Sănătate - returnare către iniţiator, ca urmare a adoptării in sedinţa de Guvern

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.10. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (termen de avizare: 07.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.11. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (termen de avizare: 07.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Sănătății - aviz favorabil cu observaţii

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.12. Proiect de Ordonanță a Guvernului privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (termen de avizare: 07.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – procedură de avizare reluată - aviz favorabil cu observaţii

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.13. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” (termen de avizare: 07.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – procedură de avizare reluată - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.M.A.P., M.T.I., M.E., M.F., M.J.

2.14. Proiect de Ordonanță a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 (termen de avizare: 08.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor – procedură de avizare reluată - aviz favorabil cu observaţii

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.15. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 (termen de avizare. 08.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor – procedură de avizare reluată - aviz favorabil cu observaţii

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

3. Diverse

Parteneri