Data modificării:

Ordinea de zi din 26.09.2011

Plenul CES

Ordinea de zi din 26.09.2011

Ordinea de zi din 26.09.2011 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 01.09.2011
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 08.09.2011 (şedinţă nestatutară)
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 15.09.2011 (şedinţă nestatutară)
4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.09.2011 (şedinţă nestatutară)
5. Aprobarea candidaturii d-lui CĂLIN Florin, propus de U.G.I.R. pentru ocuparea unui post de asistent judiciar la Tribunalul Vrancea
6. Nota Serviciului Juridic privind propunerea de modificarea a alin. (2) al art. 28 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Economic şi Social
7. Avizarea proiectelor de acte normative:
7.1. Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asistenţei sociale
7.2. Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
7.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Anexei 1 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 31/2003
7.4. Propunere legislativă pentru modificarea art. 237, alin. (1), litera m) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (b 387/29.06.2011)
7.5. Propunere legislativă privind completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (b 445/07.09.2011) Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004
8. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice cu privire la premiul CESE 2011 pentru societatea civilă
9. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice cu privire la invitaţia adresată CES România de a participa la Reuniunea Anuală a Preşedinţilor şi Secretarilor Generali ai Consiliilor Economice şi Sociale (CES) din Statele Membre ale UE şi ai Comitetului Economic şi Social European (CESE), Haga 9-10 noiembrie 2011
10. Diverse.