Data modificării:

Ordinea de zi din 26.11.2019

Plenul CES

Ordinea de zi din 26.11.2019

Ordinea de zi din 26.11.2019 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:

1.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum și pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de cerere 2019 (termen de avizare: 29.11.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - avizare amânată în ședința din data de 19.11.2019
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observație
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - declinare de competență
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - declinare de competență
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - declinare de competență
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - declinare de competență
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F.P., M.A.E., M.J. - Rezultate comisii de specialitate: 4 avize favorabile, 1 aviz favorabil cu observație, 4 declinări de competență
1.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind siguranța feroviară (termen de avizare: 06.12.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - declinare de competență
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - declinare de competență
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - declinare de competență
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - notă solicitare amânare - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F.P., M.J. - Rezultate comisii de specialitate: 1 aviz favorabil, 5 solicitări de amânare, 3 declinări de competență
1.3. Proiect de Hotărâre pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 224/2019 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Naționale de Închideri de Mine Valea Jiului SA pentru anul 2019 (termen de avizare: 26.11.2019. conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013. republicată. cu modificările .și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri procedură de avizare reluată
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - ședință desfășurată anterior transmiterii - proiect de aviz favorabil in ședința din data de 18.11.2019
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - ședință desfășurată anterior transmiterii - declinare de competență în ședința din data de IX. 11.2019
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - ședință desfășurată anterior transmiterii - proiect de aviz favorabil în ședința din data de 18.11.2019
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet - Rezultate comisii de specialitate: 6 avize favorabile, 2 solicitări de amânare, 1 declinare de competență
1.4. Proiect de Hotărâre pentru modificarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 223/2019 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexului Energetic Hunedoara SA pentru anul 2019 (termen de avizare: 26.11.2019 conform prevederilor ari. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013. republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri procedură de avizare reluată
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - ședință desfășurată anterior transmiterii - proiect de aviz favorabil în ședința din data de 18.11.2019
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - ședință desfășurată anterior transmiterii - declinare de competență în ședința din data de / 08.11.2019
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - ședință desfășurată anterior transmiterii - proiect de aviz favorabil în ședința din data de 18.11.2019
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet - Rezultate comisii de specialitate: 6 avize favorabile, 2 solicitări de amânare, 1 declinare de competență
1.5. Propunere legislativă pentru înființarea Centrului Muzeal al Locomotivelor în municipiul Iași (b504/28.10.2019) (termen de avizare: 3.12.2019. conform prevederilor ari. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013. republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Tonta Vasilică - senator PSD
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observație
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - declinare de competență
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - proiect de aviz favorabil cu observații
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - declinare de competență
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - declinare de competență
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil Rezultate comisii de specialitate: 4 avize favorabile, 2 avize favorabile cu observații, 3 declinări de competență
1.6. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (b505/28.10.20l9) (termen de avizare: 03.12.2019 conform prevederilor art. 7 alin. (I) din Legea nr. 248/2013. republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Zamfir Daniel-Cătălin - senator independent
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - declinare de competență
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - declinare de competență
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Rezultate comisii de specialitate: 5 avize favorabile, 1 aviz nefavorabil, 1 solicitare de amânare. 2 declinări de competență
1.7. Propunere legislativă privind Codul administrativ (b506/28.10.2019) (termen de avizare: 03.12.2019 conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248 2013. republicată. eu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați l DMR
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - declinare de competentă
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - declinare de competență
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - declinare de competență
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - declinare de competență
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - notă solicitare amânare Rezultate comisii de specialitate: l aviz nefavorabil, 4 solicitări de amânare, 4 declinări de competență
1.8. Propunere legislativă pentru instituirea „Anului Promovării Lecturii” în România - 2020 (b507/28.10.2019) (termen de avizare: 03.12.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - declinare de competență
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - declinare de competență
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - proiect de aviz favorabil cu observație
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - declinare de competență
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz nefavorabil Rezultate comisii de specialitate: 4 avize favorabile, 1 aviz favorabil cu observație, 1 aviz nefavorabil, 3 declinări de competență
1.9. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (b508/29.10.2019) (termen de avizare: 03.12.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PMP și deputat USR (minorități)
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observație
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - declinare de competență
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - declinare de competență
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - declinare de competență
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - declinare de competență
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - declinare de competență
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Rezultate comisii de specialitate: 2 avize favorabile, 1 aviz favorabil cu observație, 1 aviz nefavorabil, 5 declinări de competență
1.10. Propunere legislativă privind unele măsuri pentru deblocarea procesului de restituire a terenurilor către foștii proprietari (b509/29.10.2019) (termen de avizare: 03.12.2019. conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - declinare de competență
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - declinare de competență
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - declinare de competență
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - declinare de competență
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - de aviz favorabil - Rezultate comisii de specialitate: 3 avize favorabile, 1 aviz nefavorabil, 1 solicitare de amânare, 4 declinări de competență
1.11. Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de bioinginer medical/bioinginer (b510/29.10.2019) (termen de avizare: 03.12.2019. conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senator PMP, deputați PMP, PSD. UDMR
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) -proiect de aviz favorabil cu observație
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - declinare de competență
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - declinare de competență
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Rezultate comisii de specialitate: 5 avize favorabile, 1 aviz favorabil cu observație, 1 solicitare de amânare, 2 declinări de competență
1.12. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat și instituirea unor măsuri în domeniul pensiilor militare de stat (b512/29.10.2019) (termen de avizare: 03.12.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Leş Gabriel-Beniamin - senator PSD
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) -puncte de vedere
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - declinare de competență
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - declinare de competență
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - declinare de competență
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - declinare de competență
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil cu observație - Rezultate comisii de specialitate: 2 avize favorabile, 1 aviz favorabil cu observație punct de vedere, 1 solicitare de amânare, 4 declinări de competență
1.13. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (b513/29.10.2019) (termen de avizare: 03.12.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Ibram Iusein - deputat UDTR (minorități), Niţă Nicu - deputat PSD, Simion Lucian-Eduard - deputat PSD
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - puncte de vedere
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - declinare de competență
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - declinare de competență
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz nefavorabil - Rezultate comisii de specialitate: 2 avize favorabile, 3 avize nefavorabile, 1 punct de vedere, 1 solicitare de amânare, 2 declinări de competență
1.14. Propunere legislativă privind aplicarea în perioada 2019-2020 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare (b514/30.10.2019) (termen de avizare: 03.12.2019. conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Hărău Eleonora-Carmen - senator PNL, Heiuș Lucian-Ovidiu - deputat PNL
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - declinare de competență
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - declinare de competență
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - declinare de competență
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz nefavorabil - Rezultate comisii de specialitate: 5 avize nefavorabile, 1 solicitare de amânare, 3 declinări de competentă
1.15. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie (b515/01.11.2019) (termen de avizare: 03.12.2019. conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD. UDMR și independent
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - declinare de competență
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - declinare de competență
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - declinare de competență
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - declinare de competență
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - declinare de competență
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - declinare de competență
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Rezultate comisii de specialitate: 2 avize favorabile, 1 aviz nefavorabil, 6 declinări de competență
1.16. Propunere legislativă pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare de Societatea Națională de închidere Mine Valea Jiului S.A. și Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. în perioada 2019-2024 (b516/04.11.2019) (termen de avizare: 03.12.2019. conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248 2013 republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Intotero Natalia-Elena deputat PSD. Nistor Laurențiu - deputat PSD, Toma Ilie - deputat PSD
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - declinare de competență
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - declinare de competență
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - declinare de competență
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz nefavorabil Rezultate comisii de specialitate: 1 aviz favorabil, 4 avize nefavorabile, l solicitare de amânare, 3 declinări de competență
1.17. Propunere legislativă pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil băncilor naționale de dezvoltare din România (b517/06.11.2019) (termen de avizare: 03.12.2019 conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Teodorovici Eugen-Orlundo - senator PSD
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) -proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - declinare de competență
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - declinare de competență
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - declinare de competență
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - declinare de competență
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - proiect de aviz favorabil cu observație
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) declinare de competență
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - declinare de competență
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil Rezultate comisii de specialitate: 2 avize favorabile, 1 aviz favorabil cu observație, 6 declinări de competență
1.18. Propunere legislativă pentru completarea alin. (3) al art. 16 din Legea nr. 215/2016 privind ceremoniile oficiale (b518/07.11.2019) (termen de avizare: 03.12.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Meleșcanu Teodor-Viorel - senator independent
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) -proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - declinare de competență
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - declinare de competență
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - declinare de competență
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - declinare de competență
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Rezultate comisii de specialitate: 5 avize favorabile, 4 declinări de competență
1.19. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (b5l9/l2.I1.20l9) (termen de avizare: 03.12.2019. conform prevederilor art.
7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013. republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senator și deputați PNL
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) -proiect de aviz favorabil cu propunere de modificare și observație
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - declinare de competența
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - declinare de competență
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - proiect de aviz favorabil cu propunere de modificare
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz, favorabil Rezultate comisii de specialitate: 3 avize favorabile, 2 avize favorabile eu propunere de modificare și observație, 1 aviz nefavorabil. 1 solicitare de amânare, 2 declinări de competentă
1.20. Propunere legislativă pentru modificarea art. 361 lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului (b520/12.11.2019) (termen de avizare: 03.12.2014, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Roman Florin-Claudiu - deputat PNL
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) -proiect de aviz favorabil cu observație
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - declinare de competență
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - declinare de competență
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - declinare de competență
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - declinare de competență
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - declinare de competență
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Rezultate comisii de specialitate: 1 aviz favorabil eu observație, 1 solicitare de amânare, 5 declinări de competență
2. Adresa Ministerului Finanțelor Publice nr. 13111/21.11.2019. înregistrată la CHS cu nr. 5921/21.11.2019 eu privire la solicitarea de organizare a unei ședințe a Plenului CES in data de 27.11.2019
3. Aprobarea candidaturii domnului SÂRBU Hadrian, propus de U.G.I.R. in vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Hunedoara
4. Aprobarea proiectului procesului-verbal al ședinței Plenului din data de 17.09.2019
5. Aprobarea proiectului procesului-verbal al ședinței Plenului din data de 24.09.2019
6. Aprobarea proiectului procesului-verbal al ședinței Plenului din data de 0l.10.2019
7. Aprobarea proiectului procesului-verbal al ședinței Plenului din dala de 08.10.2019
8. Informare privind ședința BEx din data de 26.11.2019
9. Diverse