Data modificării:

Ordinea de zi din 27.01.2017

Plenul CES

Ordinea de zi din 27.01.2017

Ordinea de zi din 27.01.2017 ora 10:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative
2. Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017
3. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017
4. Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017
5. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative