Data modificării:

Ordinea de zi din 27.02.2014

Plenul CES

Ordinea de zi din 27.02.2014

Ordinea de zi din 27.02.2014 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 27.02.2014 şi aprobarea deciziilor Bex
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 28.01.2014
3. Informare privind şedinţa Plenului din data de 20.02.2014 (şedinţă fără cvorum)
4. Validarea domnului OPRESCU Sebastian, ca reprezentant al C.N.S.L.R. - FRĂȚIA în Plenul CES, fiind astfel înlocuit domnul MOCANU Valentin
5. Validarea domnului ANGHEL Ion, ca reprezentant al Uniunii Profesiilor Liberale din România în noul Plen CES
6. Validarea doamnei CAVALERU Dana-Liliana, ca reprezentantă a Asociației HR Management Club în noul Plen CES
7. Validarea doamnei SZABO Gabriela, ca reprezentantă a Fundației Culturale Delta în noul Plen CES
8. Validarea domnului BĂLĂCEANU Gheorghe, ca reprezentant al C.N.S. ”Cartel ALFA” în Comisia pentru politici monetare, financiare, fiscale şi de venituri, fiind astfel înlocuit domnul SORA Gheorghe
9. Validarea domnului PREDICĂ Marius Gabriel, ca reprezentant al C.N.S. ”Cartel ALFA” în Comisia pentru relaţiile de muncă şi politică salarială, fiind astfel înlocuit domnul FEURDEAN Ioan
10. Avizarea proiectelor de acte normative:
10.1. Propunere legislativă privind introducerea disciplinei „Istoria Totalitarismului în România” în ciclul superior al liceului (pl-x 36/17.02.2014)
10.2. Propunere legislativă pentru modificarea art. 96 alin. (2) și (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (pl-x 37/17.02.2014)
10.3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2011 a educației naționale (pl-x 38/17.02.2014)
10.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A. Petroșani, pentru anul 2014
11. Nota Secretarului general cu privire la elaborarea de către CES în cursul anului curent a unor studii în domeniul socio-economic
12. Nota Secretarului general cu privire la bugetul CES pentru anul 2014
13. Diverse