Data modificării:

Ordinea de zi din 27.02.2018

Plenul CES

Ordinea de zi din 27.02.2018

Ordinea de zi din 27.02.2018 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 27.02.2018
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 20.02.2018
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Propunere legislativă pentru completarea art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (b11/5.02.2018) (termen de avizare: 5.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori PSD și PNL
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
3.2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2011 a educației naționale (plx29/19.02.2018) (termen de avizare: 6.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: deputat PNL
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz nefavorabil
3.3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități (plx30/19.02.2018) (termen de avizare: 6.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori PSD
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observații
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizațiilor societății civile - proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
3.4. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 77 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale (plx31/19.02.2018) (termen de avizare: 6.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare). Inițiator: deputat U.S.R
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - proiect de aviz favorabil cu propunere de modificare
3.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A. Petroşani, pentru anul 2018 (termen de avizare: 9.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.E.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observații
- Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Obs.: avize complete
3.6 Proiect de Hotărâre a Guvernului modificarea și completarea unor acte normative în domeniul forței de muncă (termen de avizare: 9.03.2018 conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.M.J.S.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observații
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil cu propunere de modificare
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Obs.: avize complete
3.7. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative (termen de avizare: 9.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.M.J.S.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observații
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil cu observație
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Obs.: lipsă aviz M.S., M.J.
3.8. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului - pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat (termen de avizare: 12.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.E.N.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil cu observație
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
3.9. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (b25/14.02.2018) (termen de avizare: 12.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați și senatori PMP
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz nefavorabil
3.10. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 82 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (plx43/21.02.2018) (termen de avizare: 12.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) -Inițiatori: senatori PSD
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - propunere amânare
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - proiect de aviz favorabil
3.11. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare (termen de avizare: 12.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.D.R.A.P.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - puncte de vedere
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Obs.: avize complete
4. Aprobarea candidaturii doamnei LOZNEANU Antonela, propusă de U.G.I.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Ialomița
5. Aprobarea candidaturii doamnei CRIȘAN Adela Maria, propusă de U.G.I.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Mureș
6. Nota dlui Secretar General Marin SULIMAN cu privire la aprobarea modificării statului de funcții al Secretariatului Tehnic
7. Informare - Sesizarea dlui Secretar General Marin Suliman către Curtea de Conturi a României
8. Informare - Răspunsul Curții de Conturi a României la sesizarea dlui Secretar General Marin Suliman
9. Informare - Adresa dlui Secretar General Marin Suliman către Curtea de Conturi a României
10. Informare - Solicitarea Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Sector 2 Poliție, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice de transmitere a documentelor Curții de Conturi rezultate ca urmare a efectuării misiunii de control financiar pe anul 2016
11. Informare - Răspunsul CES la solicitarea Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Sector 2 Poliție, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice de transmitere a documentelor Curții de Conturi rezultate ca urmare a efectuării misiunii de control financiar pe anul 2016
12. Informare - Adresa C.N.P.R. cu privire la menținerea domnului OLTEANU Costel, a domnului DUMITRU Florian-Emil și a domnului MARIN Dumitru Viorel ca membri ai Plenului
13. Informare - Adresa C.N.P.R. cu privire la solicitarea de repunere în drepturi a domnului OLTEANU Costel, a domnului DUMITRU Florian-Emil și a domnului MARIN Dumitru Viorel, precum și de constituire a unei comisii de cercetare disciplinară prealabilă
14. Diverse