Data modificării:

Ordinea de zi din 27.06.2022

Plenul CES

Ordinea de zi din 27.06.2022

Ordinea de zi din 27.06.2022 ora 11:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 27.06.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru adoptarea sistemului de guvernanță a Platformei de Cloud Guvernamental, precum și pentru stabilirea cadrului legal de organizare și funcționare a infrastructurilor informatice și a serviciilor de cloud în procesul de transformare digitală (termen de avizare: 07.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul Român de Informații, Autoritatea pentru Digitalizarea României – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală (termen de avizare: 06.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor – avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori (termen de avizare: 06.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (termen de avizare: 07.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.Ap.N., M.M.A.P., M.J.

2.5. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule (termen de avizare: 07.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Finanțelor - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea programului național de susținere a familiilor, a cuplurilor și a persoanelor, pentru creșterea natalității (termen de avizare: 07.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completăParteneri