Data modificării:

Ordinea de zi din 27.06.2023

Plenul CES

Ordinea de zi din 27.06.2023

Ordinea de zi din 27.06.2023 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 27.06.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul transportului rutier și feroviar (termen de avizare: 04.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.C., M.F., M.J.

2.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor (termen de avizare: 05.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.F.

2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (termen de avizare: 7.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Sănătății - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.315 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (b369/6.06.2023) (termen de avizare: 29.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PNL - aviz favorabil
2.5. Propunere legislativă privind stimularea creşterii natalităţii, sprijinirea copilului şi familiilor în România (b370/6.06.2023) (termen de avizare: 29.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil cu observații
2.6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală (b371/6.06.2023) (termen de avizare: 29.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Oana MURARIU - deputat USR - aviz favorabil
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea art. 221, alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi pentru pentru modificarea art.3, alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiţii „Anghel Saligny” (b374/6.06.2023) (termen de avizare: 29.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD - aviz favorabil
2.8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României (b375/6.06.2023) (termen de avizare: 29.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD, PNL, minorități - aviz favorabil
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, a Legii nr.46/2008 privind Codul Silvic și a Ordonanței de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ (b376/6.06.2023) (termen de avizare: 29.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PNL, UDMR - aviz nefavorabil
2.10. Propunere legislativă privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru producătorii agricoli de căpșune (b377/7.06.2023) (termen de avizare: 29.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați UDMR - puncte de vedere
2.11. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice (b378/7.06.2023) (termen de avizare: 29.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați UDMR - aviz favorabil
2.12. Propunere legislativă - „Zero toleranţă pentru hărţuirea sexuală în şcoli şi universităţi” - pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal (b382/8.06.2023) (termen de avizare: 29.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, neafiliați, deputați PNL, PSD - aviz favorabil
2.13. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.182 din 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate (b383/8.06.2023) (termen de avizare: 29.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil cu observații
2.14. Propunere legislativă pentru instituirea anului 2025 ca "Anul Cardinal Iuliu Hossu" (b387/9.06.2023) (termen de avizare: 29.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați minorități - aviz favorabil
2.15. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal (b388/9.06.2023) (termen de avizare: 29.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - puncte de vedere
2.16. Propunere legislativă „Fără tutun lângă copii” pentru modificarea şi completarea LEGII nr. 349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun (b389/9.06.2023) (termen de avizare: 29.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați neafiliați - aviz favorabil
3. Propunere de modificare a Secțiunii a (3)-a și a Secțiunii a (6)-a din cadrul Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Economic și Social
4. Aprobarea ”Analizei privind crearea unui registru al consultărilor în cadrul structurilor tripartite și organizarea lui în raport cu dimensiunile care permit evaluarea dialogului social”, elaborate de comisia temporară înființată în acest scop
5. Raport privind participarea CES România la Adunarea Generală a UCESIF și la Conferința internațională pe tema rolului consiliilor economice și sociale francofone în problematica apei, Cotonou, Benin, 1-2 iunie 2023
6. Scrisoare trimisă de Thierry Beaudet, președintele UCESIF și președintele CESE Franța, în atenția președintelui Bogdan Simion, ca urmare a participării delegației CES România la evenimentele UCESIF din Benin
7. Apelul de la Cotonou privind guvernanța apei lansat de CES-urile francofone membre ale UCESIF la încheierea Conferinței privind problematica apei
8. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 23.05.2023
9. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 25.05.2023
10. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 27.06.2023
11. Diverse

Parteneri