Data modificării:

Ordinea de zi din 27.07.2023

Plenul CES

Ordinea de zi din 27.07.2023

Ordinea de zi din 27.07.2023 ora 09:30 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 27.07.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (termen de avizare: 4.08.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Secretariatul General al Guvernului – avizare amânată în ședința din data de 26.07.2023 - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completăParteneri