Data modificării:

Ordinea de zi din 27.08.2019

Plenul CES

Ordinea de zi din 27.08.2019

Ordinea de zi din 27.08.2019 ora 13:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
1.1. Proiect de Ordonanță a Guvernului privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 și (UE) nr. 1296/2013 (termen de avizare: 04.09.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
1.2. Proiect de Lege privind pensiile ocupaționale (termen de avizare: 04.09.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
1.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 34/2019 privind stabilirea contingentului de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2019 (termen de avizare: 05.09.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
1.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (termen de avizare: 5.09.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Justiției
1.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 318/2019 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați in anul universitar 2019-2020 (termen de avizare: 05.09.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației Naționale
1.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 326/2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2019-2020 (termen de avizare: 05.09.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației Naționale
1.7. Proiect de Ordonanță a Guvernului privind modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990 şi a Legii contabilităţii nr. 82/1991, pentru instituirea unor măsuri privind societăţile decapitalizate (termen de avizare: 06.09.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice - procedură de avizare reluată
1.8. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru reglementarea unor măsuri în domeniul competenţei de control a Ministerului Finanţelor Publice şi modificarea şi completarea unor acte normative (termen de avizare: 06.09.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice
1.9. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi alte măsuri fiscal-bugetare (termen de avizare: 06.09.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice - procedură de avizare reluată
1.10. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (termen de avizare: 06.09.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice - procedură de avizare reluată
1.11. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA (termen de avizare: 06.09.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice - procedură de avizare reluată
1.12. Proiect de Ordonanță a Guvernului privind cadrul general aplicabil băncilor naţionale de dezvoltare din România (termen de avizare: 06.09.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice
1.13. Propunere legislativă pentru modificarea art. 2 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (b372/02.07.2019) (termen de avizare: 03.09.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Vexler Silviu - deputat FCER (minorități)
2. Aprobarea proiectului procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 25.06.2019
3. Aprobarea proiectului procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 02.07.2019
4. Aprobarea proiectului procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 05.07.2019
5. Informare privind şedinţa BEx din data de 27.08.2019
6. Diverse