Data modificării:

Ordinea de zi din 27.09.2022

Plenul CES

Ordinea de zi din 27.09.2022

Ordinea de zi din 27.09.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 27.09.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică (termen de avizare: 04.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Energiei – aviz favorabil cu observații și propuneri de modificare

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sistemul zootehnic, precum și pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de cerere 2022 (termen de avizare: 3.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – aprobată în ședința Guvernului din data de 21.09.2022 – returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative (termen de avizare: 05.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor – aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Păduri 2030 (termen de avizare: 06.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.A.I., M.A.E., M.J.

2.5. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul gestionării deșeurilor (termen de avizare: 07.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – puncte de vedere

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii (b546/7.09.2022) (termen de avizare: 30.09.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD – aviz favorabil
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (b547/7.09.2022) (termen de avizare: 30.09.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori USR – aviz nefavorabil
2.8. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru Școli al Uniunii Europene (b548/7.09.2022) (termen de avizare: 30.09.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, neafiliați, deputat PSD, deputat minorități – aviz favorabil
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea art.289 din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ (plx478/19.09.2022) (termen de avizare: 04.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL – aviz favorabil
3. Adresa Asociației Producătorilor de Medicamente Generice din România cu privire la necesitatea unei intervenții legislative în vederea reducerii taxei clawback pentru medicamentele generice de tip II și III
4. Aprobarea candidaturii doamnei Popa Roșu Raluca Ioana, propusă de Confederația Patronală din Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Cluj
5. Aprobarea candidaturii domnului Gavrilă Marius, propus de Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România-FRĂȚIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dâmbovița
6. Aprobarea proiectului minutei ședinței Plenului din data de 30.08.2022
7. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 31.08.2022
8. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 20.09.2022
9. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 27.09.2022
10. Diverse

Parteneri