Data modificării:

Ordinea de zi din 27.09.2023

Plenul CES

Ordinea de zi din 27.09.2023

Ordinea de zi din 27.09.2023 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 27.09.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat (termen de avizare: 28.09.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Educației – avizare amânată în ședința din data de 20.09.2023 - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unităţi de învățământ preuniversitar de stat (termen de avizare: 28.09.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Educației – avizare amânată în ședința din data de 20.09.2023 - returnare

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize A.N.S.V.S.A., C.C., M.D.L.P.A., M.S., M.J.

2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de preșcolari și elevi dezavantajați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile (termen de avizare: 02.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Educației – avizare amânată în ședința din data de 20.09.2023 - returnare

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize S.T.S., M.F., M.J.

2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (termen de avizare: 06.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.J.

2.5. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru domeniul construcțiilor (termen de avizare: 9.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Finanțelor - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ şi pentru completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale (plx497/13.09.2023) (termen de avizare: 29.09.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, deputați PSD - aviz favorabil
2.7. Propunere legislativă pentru completarea art.29 din Legea audiovizualului nr.504/2002, precum şi pentru completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea (b499/5.09.2023) (termen de avizare: 29.09.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz favorabil
2.8. Propunere legislativă pentru modificarea art.94, alin.(2), lit.a) din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (b500/5.09.2023) (termen de avizare: 29.09.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Radu Mihai CRISTESCU - deputat PSD - puncte de vedere
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.43 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (b501/5.09.2023) (termen de avizare: 29.09.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora (b502/5.09.2023) (termen de avizare: 29.09.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Florin Claudiu ROMAN deputat PNL - puncte de vedere
2.11. Propunere legislativă pentru modificarea si completarea Legii 357/2005 privind bursele de mărfuri (b503/11.09.2023) (termen de avizare: 29.09.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD - aviz favorabil
2.12. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată (b504/11.09.2023) (termen de avizare: 29.09.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD - aviz favorabil
2.13. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.201/2016 privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și a Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun (b505/12.09.2023) (termen de avizare: 04.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD - aviz favorabil
2.14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri (b506/12.09.2023) (termen de avizare: 4.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD - aviz favorabil cu observații
2.15. Propunere legislativă pentru creşterea siguranţei rutiere, precum şi pentru modificarea şi completarea OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal (b507/12.09.2023) (termen de avizare: 04.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați neafiliați - aviz favorabil cu observații
2.16. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist (b508/12.09.2023) (termen de avizare: 04.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Mureşan Claudiu-Marinel - senator neafiliat; Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina - deputat PSD - aviz favorabil
2.17. Propunere legislativă pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului de băuturi energizante de către populație (b509/13.09.2023) (termen de avizare: 3.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PNL - aviz favorabil
2.18. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.62/2019 privind activitatea consulară (b510/13.09.2023) (termen de avizare: 04.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PNL, PSD, AUR, UDMR, senator și deputat USR - aviz favorabil
2.19. Propunere legislativă pentru completarea art. 333 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (plx520/20.09.2023) (termen de avizare: 05.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil
3. Nota Direcției Relații Internaționale și Relații Publice privind participarea CES România la Conferința internațională OIM-AICESIS cu tema Rolul dialogului social și al instituțiilor sale în combaterea inegalităților din lumea muncii, Atena-Grecia, 23-24 noiembrie 2023
4. Nota Direcției Relații Internaționale și Relații Publice privind participarea CES România la cea de a 20-a aniversare a înființării Consiliului Economic și Social (CES) din Bulgaria, Sofia, 8 decembrie 2023
5. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 27.09.2023
6. Diverse

Parteneri