Data modificării:

Ordinea de zi din 27.12.2012

Plenul CES

Ordinea de zi din 27.12.2012

Ordinea de zi din 27.12.2012 ora 12:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 27.12.2012 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Informare privind şedinţa Plenului din data de 20.12.2012 (şedinţă fără cvorum)
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 11.12.2012
4. Avizarea proiectelor de acte normative
5. Retragerea mandatului de reprezentant al UNPR în cadrul Plenului CES al dlui Gheorghe LEMNARU şi validarea ca membru al Plenului CES a dlui Petre Marian MILUȚ
6. Adresa C.S.D.R. nr. 107/01.10.2012 privind propunerea de modificare a Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare al Comisiilor de specialitate ale C.E.S. şi Nota Direcţiei Avizare referitoare la această propunere
7. Diverse