Data modificării:

Ordinea de zi din 28.01.2014

Plenul CES

Ordinea de zi din 28.01.2014

Ordinea de zi din 28.01.2014 ora 11:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 28.01.2014 şi aprobarea deciziilor Bex
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 16.01.2014
3. Informare privind şedinţa Plenului din data de 23.01.2014 (şedinţă fără cvorum)
4. Validarea doamnei GRIGORESCU Sevastița, ca reprezentant al Uniunii Naționale a Cooperației Meșteșugărești în Plenul CES
5. Validarea doamnei GUNĂ Mihaela Iulia, ca reprezentant al Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți-Învățământ Preuniversitar în Plenul CES
6. Avizarea proiectelor de acte normative:
6.1. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar
7. Aprobarea bugetului CES pe anul 2014
8. Nota Secretarului general privind elaborarea de către CES în cursul anului curent a unor studii în domeniul socio-economic
9. Diverse