Data modificării:

Ordinea de zi din 28.01.2021

Plenul CES

Ordinea de zi din 28.01.2021

Ordinea de zi din 28.01.2021 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 28.01.2020
2. Proiect de Hotărâre a Plenului cu privire la validarea domnului Augustin HAGIU ca vicepreședinte al Consiliului Economic și Social, din partea confederațiilor patronale
3. Proiect de Hotărâre a Plenului cu privire la validarea domnului Dragoș MIHALACHE ca membru al Biroului Executiv al Consiliului Economic și Social, din partea confederațiilor patronale
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Proiect de Lege privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie (termen de avizare: 09.02.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.I.P.E., M.J.
4.2. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului (termen de avizare: 09.02.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize B.N.R., A.S.F., M.A.E., M.J.
4.3. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit şi a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar (termen de avizare: 09.02.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize B.N.R., A.S.F., M.A.E., M.J.
5. Aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Economic și Social pentru anul 2021, revizuit conform solicitării Ministerului Finanțelor
6. Informare - Adresa C.P. CONCORDIA, înregistrată cu nr. 769/21.01.2021, respectiv nr. 785/22.01.2021, cu privire la protocolul părții patronale încheiat în data de 18.12.2021
7. Informare - Adresa CONPIROM, înregistrată cu nr. 870/25.01.2021, cu privire la solicitarea de încheiere a unui nou protocol al părții patronale
8. Informare - Nota Direcției Juridice, Resurse Umane și Salarizare cu privire la adresa C.P. CONCORDIA, înregistrată cu nr. 769/21.01.2021, respectiv nr. 785/22.01.2021
9. Informare - Adresa C.P. CONCORDIA, înregistrată cu nr. 995/27.01.2021, cu privire la adresa CES nr. 977/26.01.2021
10. Informare - Adresa CES către STS cu privire la solicitarea sprijinului în vederea organizării ședințelor în sistem videoconferință
11. Aprobarea proiectului minutei şedinţei online a Plenului din data de 21.01.2021
12. Diverse

Parteneri