Data modificării:

Ordinea de zi din 28.02.2012

Plenul CES

Ordinea de zi din 28.02.2012

Ordinea de zi din 28.02.2012 ora 11:00

Ordinea de zi propusă

Marţi, 28.02.2012, ora 11:00, va avea loc întrunirea unui grup constituit din membri ai Plenului CES, şi anume din trei membri ai părţii patronale, trei membri ai părţii guvernamentale şi cinci membri ai părţii sindicale, pentru a analiza propunerile de modificare a
Regulamentului de organizare şi funcţionare al CES
- transmise de partea sindicală şi de Ministerul Justiţiei.