Data modificării:

Ordinea de zi din 28.02.2023

Plenul CES

Ordinea de zi din 28.02.2023

Ordinea de zi din 28.02.2023 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 28.02.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și /sau Mangalița” pentru anul 2023 (termen de avizare: 06.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 112 din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române (termen de avizare: 08.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – procedură de avizare reluată - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2023, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice (termen de avizare: 10.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind procedura de închiriere a suprafețelor de plajă turistică pentru sezoanele estivale 2023-2024 (termen de avizare: 10.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru aprobarea Programului național „Școli sigure și sănătoase” (termen de avizare: 13.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) –Inițiatori: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Educației - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., A.N.A.P., M.J.

2.6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46 din 19 martie 2008 privind Codul silvic, precum şi a Legii nr. 171 din 16 iulie 2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice (b44/06.02.2023) (termen de avizare: 03.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați neafiliați - aviz favorabil
2.7. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.367/2022 a dialogului social (b45/06.02.2023) (termen de avizare: 03.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați neafiliați - aviz favorabil
2.8. Propunere legislativă pentru completarea art.139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (b46/06.02.2023) (termen de avizare: 03.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PNL - puncte de vedere
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal (b48/07.02.2023) (termen de avizare: 03.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PNL - aviz nefavorabil
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al articolului 54 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 24 iulie 2015 (b49/7.02.2023) (termen de avizare: 3.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați neafiliați - aviz favorabil
2.11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (b50/7.02.2023) (termen de avizare: 3.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD - aviz favorabil
2.12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia (b51/08.02.2023) (termen de avizare: 03.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR - aviz favorabil
2.13. Propunere legislativă privind digitalizarea unor activităţi din domeniul Sănătăţii şi securităţii în muncă şi Apărării împotriva incendiilor (b52/08.02.2023) (termen de avizare: 03.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz nefavorabil
2.14. Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (2) al articolului 16 din Legea zootehniei nr.32/2019 (b53/8.02.2023) (termen de avizare: 03.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil
2.15. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.23/2020 privind regimul juridic al Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO şi unele măsuri pentru protejarea acestora (b54/08.02.2023) (termen de avizare: 03.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, PNL, deputați AUR, minorități - aviz nefavorabil
2.16. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OG nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările ulterioare, republicată (b55/09.02.2023) (termen de avizare: 03.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz favorabil cu observații
2.17. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (b58/09.02.2023) (termen de avizare: 03.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, PNL - aviz favorabil
2.18. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României (b59/09.02.2023) (termen de avizare: 03.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.19. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune (plx99/21.02.2023) (termen de avizare: 07.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD - aviz favorabil
3. Aprobarea punctului de vedere cu privire la lipsa solicitării avizului Consiliului Economic și Social asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
4. Aprobarea solicitării Comisiei temporare constituite în vederea efectuării Studiului ”Sănătatea mintală: situația și accesul la tratament, inclusiv servicii medicale conexe, al persoanelor care suferă de probleme de sănătate mintală cronice și acute, sănătatea mintală în funcție de stadiile de viață, sănătatea mintală la locul de muncă, riscuri psihosociale, tabloul intervențiilor validate științific în România, povara afecțiunilor mintale (impact economic, impact în zile de viață)”, de prelungire a termenului limită de desfășurare a activității acesteia
5. Aprobarea solicitării Comisiei temporare constituite în vederea efectuării Studiului ”Tineretul, politicile și programele europene pentru tineret și tinerii din România, în contextul declarării de către Comisia Europeană a anului 2022 - an european al tineretului”, de prelungire a termenului limită de desfășurare a activității acesteia
6. Aprobarea Studiului ”Sănătatea mintală: situația și accesul la tratament, inclusiv servicii medicale conexe, al persoanelor care suferă de probleme de sănătate mintală cronice și acute, sănătatea mintală în funcție de stadiile de viață, sănătatea mintală la locul de muncă, riscuri psihosociale, tabloul intervențiilor validate științific în România, povara afecțiunilor mintale (impact economic, impact în zile de viață)”, elaborat de comisia temporară constituită în acest scop
7. Aprobarea candidaturii domnului ALECSĂ Dorin, propus de Consiliul Național al Înteprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Harghita
8. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 21.02.2023
9. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 28.02.2023
10. Diverse

Parteneri