Data modificării:

Ordinea de zi din 28.03.2017

Plenul CES

Ordinea de zi din 28.03.2017

Ordinea de zi din 28.03.2017 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 28.03.2017
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 21.03.2017
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 89/09.03.2017) (termen de avizare conform Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 31.03.2017)
3.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea trecerii, cu plată, a unor bunuri imobile și a terenului aferent, aflate în proprietatea Electrocentrale Grup S.A, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale-Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (termen de avizare conform Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 05.04.2017)
3.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind înscrierea terenurilor din coridorul aflat în administrarea Ministerului Energiei în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (termen de avizare conform Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 05.04.2017)
3.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind înscrierea unui coridor aflat în administrarea Ministerului Energiei în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (termen de avizare conform Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 05.04.2017)
3.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ,,Amenajarea Hidroenergetică Răstolița” (termen de avizare conform Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 05.04.2017)
4. Informare referitoare la continuarea procedurii de alegere a președintelui Consiliului Economic și Social-turul al VI-lea
5. Diverse