Data modificării:

Ordinea de zi din 28.03.2019

Plenul CES

Ordinea de zi din 28.03.2019

Ordinea de zi din 28.03.2019 ora 12:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
1.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (termen de avizare: 09.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Finanţelor Publice - procedură de avizare reluată
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere - Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet
1.2. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (termen de avizare: 10.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Finanţelor Publice
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitate de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 08.04.2019
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.
1.3. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale „Loteria Română” - S.A., precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii (termen de avizare: 10.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Finanţelor Publice
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.E., S.G.G.,M.J.
1.4. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative (termen de avizare: 10.04.2019, confonn prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Finanţelor Publice
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitate de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere
- Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.E., A.N.P.C., M.J.
1.5. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru instituirea unor măsuri în domeniul transportului rutier, precum şi de modificare a Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere (termen de avizare: 10.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.D.R.A.P./M. T. - procedură de avizare reluată
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitate de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere
- Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere - Obs. ref avizare interministerială: proces de avizare complet
1.6. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, precum şi a altor acte normative (termen de avizare: 10.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Justiţiei
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitate de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 08.04.2019
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere - Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet
1.7. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2019 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare (termen de avizare: 10.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.E. - procedură de avizare reluată
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 08.04.2019
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere - Obs. ref avizare interministerială: proces de avizare complet