Data modificării:

Ordinea de zi din 28.04.2011

Plenul CES

Ordinea de zi din 28.04.2011

Ordinea de zi din 28.04.2011 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 31.03.2011, 28.04.2011 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Plenului din data de 24.03.2011
3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei BEx din data de 31.03.2011
4. Validarea ca membru Plen a dlui Karoly BORBELY (Secretar de Stat în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri), fiind înlocuită dna Irinel CRISTU
5. Validarea ca membru Plen a dlui ştefan TEOROC, reprezentant BNS, fiind înlocuit dl Dănuţ CHELARU
6. Validarea dlui Severel Simion HĂNCESCU reprezentant CSDR, ca membru titular în Comisia pentru învăţământ, cercetare şi cultură, fiind înlocuită dna Maria Cornelia BECIC
7. Notă cu privire la propunerile pentru Protocolul de Acord CNEL Italia - C.E.S. România, care va fi semnat la data de 5 mai 2011, în cadrul şedinţei Plenului CES
8. Notă cu privire la participarea la Reuniunea anuală a Secretarilor generali din Uniunea Europeană, Haga, 12 - 13 mai 2011
9. Avizarea proiectelor de acte normative:
9.1. Propunere legislativă privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii (b 158/17.03.2011)
9.2. Propunere legislativa privind modificarea Legii nr. 1/2011 privind educaţia naţională (plx 67/2.03.2011)
9.3. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 1/2011 privind educaţia naţională (plx 172/6.04.2011)
9.4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 15 din Legea nr. 208/1997, privind cantinele de ajutor social (b171/23.03.2011)
9.5. Propunere legislativă pentru modificarea art. 259 din Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii (b197/1.04.2011)
9.6. Proiect de Hotărâre de Guvern privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor
9.7. Proiect de Lege a asistenţei sociale
9.8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b205/07.04.2011)
9.9. Propunere legislativă privind completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b207/07.04.2011)
9.10. Propunere legislativă pentru combaterea sărăciei extreme şi prevenirea unei catastrofe sociale (b209/07.04.2011)
9.11. Proiect de Lege privind registratorii comerciali şi activitatea de înregistrare în registrul comerţului, precum şi pentru modificarea unor acte normative de incidenţă asupra activităţii de înregistrare în registrul comerţului
9.12. Propunere legislativă privind aplicarea unor drepturi ale personalului diplomatic şi consular (b217/12.04.2011)
9.13. Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr. 169 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b224/14.04.2011)
10. Diverse
10.1. Informare cu privire la situaţia şedinţelor Plenului C.E.S. (1.01.2011 - 21.04.2011)
10.2. Informare cu privire la apelul la candidatura Consiliului de Administraţie AICESIS, pentru perioada 2011-2013