Data modificării:

Ordinea de zi din 28.05.2015

Plenul CES

Ordinea de zi din 28.05.2015

Ordinea de zi din 28.05.2015 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 28.05.2015 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 12.05.2015
2.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 21.05.2015(ședință fără cvorum)
3. Validarea domnului FELIX Radmilo, ca reprezentant al C.N.S. ”Cartel ALFA” în Comisia pentru relații de muncă și politică salarială, fiind astfel înlocuit domnul PREDICĂ Gabriel
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind înființarea Agenției de Investigare Feroviară Română-AGIFER
4.2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 237/13.05.2015)
4.3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative (b 238/13.05.2015)
4.4. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
4.5. Propunere legislativă pentru completarea art. 1 al OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată prin Legea nr. 71/2015 (b 177/21.04.2015)
5. Aprobarea candidaturii doamnei TĂNĂSOIU Nicolița, propusă de U.G.I.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj
6. Aprobarea candidaturii domnului COSTACHE Ștefan-Octavian, propus de Confederația Patronală CONCORDIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Brașov
7. Nota Secretarului General cu privire la informațiile apărute în mass-media referitoare la doamna Mihaela Gună, membră în noul Plen CES, reprezentând societatea civilă
8. Diverse