Data modificării:

Ordinea de zi din 28.06.2022

Plenul CES

Ordinea de zi din 28.06.2022

Ordinea de zi din 28.06.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 28.06.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Actului adițional nr. 1 pentru anul 2022 la Contractul de activitate și performanță al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” S.A. pentru perioada 2021 – 2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2021 (termen de avizare: 01.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.J.

2.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală (termen de avizare: 06.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor – avizare amânată în ședința din data de 27.06.2022 – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (termen de avizare: 07.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială:avizare completă

2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale (termen de avizare: 07.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea programului național de susținere a familiilor, a cuplurilor și a persoanelor, pentru creșterea natalității (termen de avizare: 07.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.J.

2.6. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind aprobarea programelor guvernamentale „StudentInvest” și „FamilyStart”, precum şi pentru modificarea alineatului (1) al articolului 128 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (termen de avizare: 07.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.J.

2.7. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind implementarea Planului național de măsuri cu privire la protecția și incluziune a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (termen de avizare: 07.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Cancelaria Prim-ministrului, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială:avizare completă

2.8. Propunere legislativă pentru prevenirea și combaterea cancerului (b360/07.06.2022) (termen de avizare: 01.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL și PSD - aviz favorabil
2.9. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice*) - republicată (b361/08.06.2022) (termen de avizare: 01.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR și deputați PNL - aviz nefavorabil
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea art.21 alin.(1) din Legea nr.223/2015 privind Pensiile militare de stat (b362/08.06.2022) (termen de avizare: 01.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PSD - aviz favorabil
2.11. Propunere legislativă pentru completarea articolului 103 din Legea 53/2003 - Codul muncii (b363/08.06.2022) (termen de avizare: 01.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PSD - aviz nefavorabil
2.12. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (b364/08.06.2022) (termen de avizare: 01.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați neafiliați, USR și PNL - aviz favorabil
2.13. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (b365/08.06.2022) (termen de avizare: 01.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR și deputați PSD și PNL - aviz favorabil
2.14. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală (b369/09.06.2022) (termen de avizare: 01.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.15. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal și pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală (b372/09.06.2022) (termen de avizare: 01.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PSD și PNL - aviz favorabil
2.16. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru modificarea şi completarea OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ (b378/15.06.2022) (termen de avizare: 05.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD - avizare amânată
2.17. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, de susținere a bibliotecilor prin reglementarea facilității de direcționare a 3,5% din impozitul pe venit către bibliotecile de drept public cu personalitate juridică de către contribuabilii persoane fizice (b373/15.06.2022) (termen de avizare: 06.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR – puncte de vedere
2.18. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b374/15.06.2022) (termen de avizare: 06.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL, USR, PSD, UDMR, minoritați - aviz favorabil
2.19. Propunere legislativă privind instituirea Zilei „Mihai Eminescu” în data de 15 iunie (b375/15.06.2022) (termen de avizare: 06.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: IOVANOVICI-ŞOŞOACĂ Diana - senator neafiliat – puncte de vedere
2.20. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18 din 29 august 2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului (b377/15.06.2022) (termen de avizare: 06.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.21. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002 (b379/16.06.2022) (termen de avizare: 06.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PNL, USR, PSD, UDMR, neafiliați - aviz favorabil
2.22. Propunere legislativă pentru completarea Legii 227/2015 - privind Codul Fiscal (b381/16.06.2022) (termen de avizare: 06.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil
2.23. Propunere legislativă pentru declararea zilei de 30 noiembrie ca Ziua națională a tezaurului uman viu (b382/17.06.2022) (termen de avizare: 06.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: ROMAN Florin-Claudiu - deputat PNL - aviz nefavorabil
3. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 28.06.2022
4. Diverse

Parteneri