Data modificării:

Ordinea de zi din 28.07.2011

Plenul CES

Ordinea de zi din 28.07.2011

Ordinea de zi din 28.07.2011 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 21.07.2011
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea art. 7 al Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal
3. Proiect de adresă către Consiliul Superior al Magistraturii/Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
4. Informare privind nominalizările reprezentanţilor CES în organisme naţionale şi internaţionale
5. Diverse.