Data modificării:

Ordinea de zi din 28.07.2015

Plenul CES

Ordinea de zi din 28.07.2015

Ordinea de zi din 28.07.2015 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
1.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 28.05.2015
1.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 04.06.2015 (ședință fără cvorum)
1.3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 11.06.2015 (ședință fără cvorum)
1.4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 18.06.2015 (ședință fără cvorum)
1.5. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 25.06.2015 (ședință fără cvorum)
1.6. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 02.07.2015 (ședință fără cvorum)
1.7. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 09.07.2015 (ședință fără cvorum)
1.8. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 14.07.2015 (ședință fără cvorum)
1.9. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 23.07.2015 (ședință fără cvorum)
2. Validarea domnului SIBIAN Ionuț Eugen, ca reprezentant al Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile în noul Plen CES
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea sistemului de sănătate din România (b 258/25.05.2015)
3.2. Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011
3.3. Proiect de Ordonanţă a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015
3.4. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015
4. Aprobarea candidaturii doamnei POPA Carmen-Ecaterina, propusă de C.S.D.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Cluj
5. Aprobarea candidaturii doamnei CAMILAR Mihaela, propusă de P.N.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Iași
6. Aprobarea candidaturii doamnei OTOVESCU Liliana Camelia, propusă de U.G.I.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Gorj
7. Aprobarea candidaturii doamnei POPA Emilia, propusă de C.N.I.P.M.M.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bacău
8. Nota Secretarului General referitoare la modificarea Statului de funcții al Secretariatului Tehnic pe anul 2015
9. Informarea dlui Radu Dumitru Maximilian Minea referitoare la situația actuală a ramurii Cercetare Științifică-Dezvoltare Tehnologică, iulie 2015
10. Diverse