Data modificării:

Ordinea de zi din 28.12.2021

Plenul CES

Ordinea de zi din 28.12.2021

Ordinea de zi din 28.12.2021 ora 10:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 28.12.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (termen de avizare: 05.01.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Consiliul Concurenței, Consiliul Național al Audiovizualului, Ministerul Finanțelor, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Sănătății, Departamentul pentru Lupta Antifraudă - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind organizarea şi funcționarea Ministerului Economiei (termen de avizare: 05.01.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Economiei - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/19.08.2021 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unităţi de învățământ preuniversitar de stat (termen de avizare: 05.01.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară și pentru Siguranţa Alimentelor - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA și pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 și a art. 164 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (termen de avizare: 05.01.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii si Solidarității Sociale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii Educației nr. 1/2011 (termen de avizare: 06.01.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Educației - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.J.

2.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) (termen de avizare: 06.01.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Educației - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.M.S.S., M.F., M.J.

2.7. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară (termen de avizare: 6.01.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Educației - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.M.S.S., M.F., M.J.

2.8. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 si modificarea si completarea Legii pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie nr. 220/2008 (termen de avizare: 7.01.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Energiei - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

3. Propunerile părții reprezentanților asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ai societății civile formulate în vederea includerii în calendarul de studii și analize pentru anul 2022
4. Punctul de vedere realizat de doamna Adriana Radu și de domnul Liviu Apostoiu, în calitate de co-raportori, cu privire la ratificarea Convenției Organizației Mondiale a Muncii nr. 190 pentru Eliminarea Violenței și Hărțuirii din Lumea Muncii și implementarea Recomandării OIM nr. 206
5. Informare - Raportul doamnei Adriana Radu cu privire la participarea la Conferința „Angajatori pentru respect – fără hărțuire în lumea muncii”, organizată de Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen - A.L.E.G, 26 noiembrie 2021 (online)
6. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 28.12.2021
7. Diverse


Parteneri