Data modificării:

Ordinea de zi din 28.12.2022

Plenul CES

Ordinea de zi din 28.12.2022

Ordinea de zi din 28.12.2022 ora 11:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 28.12.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.1000/2015 privind faptele pentru care se înscriu informații în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislației în vigoare (termen de avizare: 29.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor – avizare amânată în ședințele din datele de 16.12.2022 și 20.12.2022 - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (termen de avizare: 03.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor – avizare amânată în ședința din data de 20.12.2022 - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a serviciilor de educație timpurie complementare şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Educației (termen de avizare: 06.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Educației - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele și/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 și 2 la Legea vânătorii și protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 și unele măsuri de punere în aplicare a acesteia (termen de avizare: 06.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, altele decât zilele de sărbătoare legală, pentru anul 2023 (termen de avizare: 06.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu (termen de avizare: 06.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul de Informații Externe, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiției - puncte de vedere

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.7. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea sectoarele de negociere colectivă (termen de avizare: 06.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.I.P.E., M.I.P.E., M.C.I.D., M.E., M.Ec., M.M.A.P., M.D.L.P.A., M.S., M.Ed., M.A.T., M.F.T.E.S., M.C., M.Sportului, M.A.D.R., M.Ap.N., M.J.

2.8. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr.210/1999, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.244/2000 (termen de avizare: 06.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.9. Proiect de Ordonanță de urgenta a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (termen de avizare: 9.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Agenția Națională a Funcționarilor Publici - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.10. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic din cadrul Planului Național Strategic 2023-2027, finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă și de la bugetul de stat (termen de avizare: 10.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.11. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul Național Strategic 2023-2027 (termen de avizare: 10.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.12. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea programului de susținere a producției de tomate în spații protejate pentru anul 2023 (termen de avizare: 10.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.13. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru completarea Anexei nr. 5¹ la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (termen de avizare: 10.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administrației, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Agenția Națională de Integritate - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.14. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2022/1854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenție de urgență pentru abordarea problemei prețurilor ridicate la energie (termen de avizare: 11.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.15. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b790/05.12.2022) (termen de avizare: 30.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD - aviz favorabil
2.16. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc (b791/05.12.2022) (termen de avizare: 30.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR - aviz favorabil
2.17. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Apelor nr.107/1996 (b793/28.11.2022) (termen de avizare: 30.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, deputați PNL - aviz nefavorabil
2.18. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (b794/07.12.2022) (termen de avizare: 30.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați neafiliați, deputați PNL, PSD, UDMR - aviz favorabil cu observații
2.19. Propunere legislativă pentru modificarea art.117 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (b795/07.12.2022) (termen de avizare: 30.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz nefavorabil
2.20. Propunere legislativă pentru modificarea art.65, alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b796/07.12.2022) (termen de avizare: 30.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz nefavorabil
2.21. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (b799/07.12.2022) (termen de avizare: 30.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați neafiliați și AUR - aviz nefavorabil
2.22. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ (b800/07.12.2022) (termen de avizare: 30.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați neafiliați - aviz nefavorabil
2.23. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.157/2022 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2021 ce au fost afectate de seceta pedologică (b801/07.12.2022) (termen de avizare: 30.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați neafiliați și AUR - aviz nefavorabil
2.24. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române 21/1991 (b802/7.12.2022) (termen de avizare: 30.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați neafiliați și AUR - aviz nefavorabil
2.25. Propunere legislativă pentru modificarea Legii contenciosului administrativ (plx774/15.12.2022) (termen de avizare: 03.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, senatori PNL, UDMR, deputați minorități - aviz nefavorabil
2.26. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.198/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice (plx777/19.12.2022) (termen de avizare: 05.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz favorabil
2.27. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii şi a Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat (plx792/20.12.2022) (termen de avizare: 06.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.28. Propunere legislativă privind personalul Curţii Constituţionale (plx793/20.12.2022) (termen de avizare: 06.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați neafiliați - aviz favorabil
3. Aprobarea candidaturii doamnei CRIȘAN Adela-Maria, propusă de Uniunea Generală a Industriașilor din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Mureș
4. Aprobarea candidaturii doamnei LOZNEANU Antonela, propusă de Uniunea Generală a Industriașilor din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Ialomița
5. Aprobarea Studiului ”Corelarea salariului minim cu necesarul pentru un trai minim decent: studiu de politică publică”, elaborat de comisia temporară constituită în acest scop
6. Aprobarea solicitării Comisiei temporare constituite în vederea efectuării Studiului ”Corelarea salariului minim cu necesarul pentru un trai minim decent: studiu de politică publică”, de prelungire a termenului limită de desfășurare a activității acesteia
7. Aprobarea solicitării Comisiei temporare constituite în vederea efectuării ”Studiului asupra modului de aplicare a Directivelor Uniunii Europene și a Convențiilor Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind relațiile de muncă în legislația românească”, de prelungire a termenului limită de desfășurare a activității acesteia
8. Raport de activitate al Direcției Relații Internaționale și Relații Publice cu privire la Reuniunea anuală a președinților și secretarilor generali ai Consiliilor Economice și Sociale din statele membre ale UE și ai Comitetului Economic și Social European, București, 9-10 noiembrie 2022
9. Raport de activitate al Direcției Relații Internaționale și Relații Publice – Serviciul Registratură Generală și Relații Publice cu privire la activitatea de arhivare a documentelor
10. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 28.12.2022
11. Diverse

Parteneri