Data modificării:

Ordinea de zi din 28.12.2023

Plenul CES

Ordinea de zi din 28.12.2023

Ordinea de zi din 28.12.2023 ora 11:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 28.12.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 368/2023 pentru stabilirea cuantumului, condițiilor şi a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina (termen de avizare: 4.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Afacerilor Interne, Cancelaria Prim-Ministrului – avizare amânată în ședința din data de 20.12.2023 - returnare

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.M.S.S., S.T.S., M.F., M.J.

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru stabilirea condițiilor, limitelor și a mecanismului de asigurare a contravalorii cărții electronice de identitate (termen de avizare: 5.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare)– Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne – avizare amânată în ședința din data de 20.12.2023 - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă (termen de avizare: 8.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Energiei – avizare amânată în ședința din data de 21.12.2023 - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.D.L.P.A., A.N.R.E., M.J.

2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea unor măsuri necesare derulării activității societăților prestatoare de servicii de proiectare și performanță energetică (termen de avizare: 08.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Energiei – avizare amânată în ședința din data de 21.12.2023 - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Ordonanță de Urgență privind acordarea unui ajutor de stat Complexului Energetic “Valea Jiului” – S.A. pentru închiderea și punerea în siguranță a extracției de huilă (termen de avizare: 8.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Energiei – avizare amânată în ședința din data de 21.12.2023 - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru suplimentarea bugetului Ministerului Energiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, în vederea acoperirii unor cheltuieli de operare a unor active funcționale din domeniul public și domeniul privat al statului (termen de avizare: 8.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Energiei – avizare amânată în ședința din data de 21.12.2023 - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.A.I., M.F., M.J.

2.7. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Cadrului general de obligațiuni destinate protejării mediului înconjurător și combaterii schimbărilor climatice (termen de avizare: 10.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Finanțelor, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Energiei, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Ministerul Educației, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.8. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei naționale pentru formarea adulților 2023-2027 (termen de avizare: 10.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – procedură de avizare reluată - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.9. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap (termen de avizare: 10.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.J.

2.10. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din învățământ și alte sectoare de activitate bugetară (termen de avizare: 12.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Educației - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.11. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul transportului feroviar (termen de avizare: 11.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.12. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea, pentru perioada decembrie 2023 – 9 decembrie 2028, a unui contract de servicii publice privind prestarea obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători, atribuit prin procedură competitivă Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., precum și stabilirea unor condiționalități, în vederea implementării obligațiilor de serviciu public, pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Autoritatea pentru Reformă Feroviară și Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" (termen de avizare: 11.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.13. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților (termen de avizare: 11.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.14. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru prorogarea unui termen (termen de avizare: 11.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Sănătății - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.15. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (termen de avizare: 11.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.16. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice privind solicitarea și comunicarea datelor si informațiilor prevăzute la art. 25 alin. (1) din Legea nr. 58/2023 privind securitatea și apărarea cibernetică a României, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (termen de avizare: 12.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării - aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.17. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea tarifelor de primã maxime și a altor mãsuri aplicabile de cãtre societãțile de asigurare care practicã asigurarea obligatorie de rãspundere civilã auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie (termen de avizare: 12.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Finanțelor, Autoritatea de Supraveghere Financiară - aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.18. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi pentru completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (b726/6.12.2023) (termen de avizare: 4.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.19. Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002 şi a Ordonanţei de urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (b727/7.12.2023) (termen de avizare: 4.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PNL - aviz nefavorabil
2.20. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.198 din 4 iulie 2023 a învățământului preuniversitar (plx775/18.12.2023) (termen de avizare: 8.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD - aviz favorabil
2.21. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul ordinii şi siguranței publice (plx776/18.12.2023) (termen de avizare: 8.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil cu observații
2.22. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii învățământului preuniversitar nr.198/2023 (plx777/18.12.2023) (termen de avizare: 8.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz nefavorabil
3. Aprobarea candidaturii doamnei TROFIN Manuela Beatrice, propusă de Blocul Național Sindical, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Constanța
4. Aprobarea candidaturii doamnei GHERMAN Magdalena, propusă de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Botoșani
5. Aprobarea candidaturii domnului PANĂ Marian Valentin, propus de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Brașov
6. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 28.12.2023
7. Diverse


Parteneri