Data modificării:

Ordinea de zi din 29.03.2012

Plenul CES

Ordinea de zi din 29.03.2012

Ordinea de zi din 29.03.2012 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 29.03.2012 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Informare privind şedinţa Plenului din data de 15.03.2012 (şedinţă nestatutară)
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.03.2012
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Proiect de Ordonanţă de Urgenţă privind reglementarea unor măsuri în domeniul asigurărilor sociale (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011 - 22.03.2012) - amânat în şedinţele Plenului din data de 15.03.2012 şi 22.03.2012
4.2. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011 - 29.03.2012)
4.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea accizei specifice exprimată în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011 - 29.03.2012)
4.4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 263/2011 privind sistemul unitar de pensii publice (b 103/13.03.2012) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011 - 02.04.2012)
5. Retragerea mandatului de reprezentant al UNPR în cadrul Plenului CES al dlui Gheorghe LEMNARU şi validarea ca membru al Plenului CES a dlui Petre Marian MILUȚ
6. Aprobarea Raportului anual privind activitatea de audit intern pe anul 2011 la CES
7. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice cu privire la participarea instituţiei noastre la seminarul privind dezvoltarea durabilă şi solidaritatea: rolul unui consiliu economic şi social, precum şi la Adunarea Generală a UCESIF, Congo - Brazzaville, 2-4 mai 2012
8. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice cu privire la participarea instituţiei noastre la Reuniunea anuală a secretarilor generali ai CES-urilor din UE şi CESE, Dublin-Irlanda, 3-4 mai 2012
9. Notificarea dlui Ioan Cezar Corâci cu privire la reprezentarea de legalitate a UGIR-1903
10. Diverse