Data modificării:

Ordinea de zi din 29.03.2018

Plenul CES

Ordinea de zi din 29.03.2018

Ordinea de zi din 29.03.2018 ora 09:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
1.1. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru prorogarea unui termen (termen de avizare: 11.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.F.P.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă nestatutară - puncte de vedere
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil cu observaţie - Obs.: lipsă aviz ministru delegat pentru fonduri europene, C.N.A.S., M.T., M.J.
1.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia (termen de avizare: 11.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.S.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă nestatutară - propunere amânare
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 02.04.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) -proiect de aviz favorabil - Obs.: semnături instituţii avizatoare complete