Data modificării:

Ordinea de zi din 29.05.2012

Plenul CES

Ordinea de zi din 29.05.2012

Ordinea de zi din 29.05.2012 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 29.05.2012 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Informare privind şedinţa Plenului din data de 24.05.2012 (şedinţă nestatutară)
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.03.2012
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 01.06.2012)
5. Retragerea mandatului de reprezentant al UNPR în cadrul Plenului CES al dlui Gheorghe LEMNARU şi validarea ca membru al Plenului CES a dlui Petre Marian MILUȚ
6. Aprobarea Raportului anual privind activitatea de audit intern pe anul 2011 la CES
7. Aprobarea candidaturii dnei POPESCU Elena Mihaela, propusă de B.N.S. pentru ocuparea unui post de asistent judiciar la Tribunalul Brăila
8. Diverse