Data modificării:

Ordinea de zi din 29.05.2018

Plenul CES

Ordinea de zi din 29.05.2018

Ordinea de zi din 29.05.2018 ora 11:30

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Biroului Executiv din data de 22.05.2018
2. Informare cu privire la activitatea CES desfășurată de la ședința din 22.05.2018 și până în prezent
3. Proiect de modificare a Regulamentului Intern al Secretariatului Tehnic al Consiliului Economic și Social
4. Aprobarea motivării absențelor următorilor membri:
a) Gr. I - Reprezentanți ai organizațiilor patronale
b) Gr. II - Reprezentanți ai organizațiilor sindicale
- a domnului Marius Nistor de la ședința Plenului din data de 22.05.2018
- a domnului Simion Hancescu de la ședința Plenului din data de 22.05.2018
c) Gr. III - Reprezentanți ai asociaţiilor şi fundaţiilor neguvernamentale ai societăţii civile
5. Memorandum cu tema ”Asigurarea resurselor umane și financiare necesare desfășurării în condiții corespunzătoare a activității curente a Consiliului Economic și Social, prin angajarea de personal contractual, în baza legislației aplicabile”
6. Nota Direcției Achiziții Publice și Administrativ cu privire la achizționarea de servicii de protecție și pază
7. Avizarea candidaturii doamnei ROMANENCO Alina, propusă de C.N.P.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul București
8. Avizarea candidaturii doamnei CONSTANTINESCU Gabriela Adela, propusă de C.N.P.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Olt
9. Avizarea candidaturii doamnului VERES Levente, propus de C.N.P.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Sibiu
10. Stadiul finalizării următoarelor obiective și prezentarea lor spre dezbatere și aprobare Biroului Executiv, conform prevederilor art. 34 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare
10.1. Raportul privind activitatea Consiliului Economic și Social pe anul 2017 (art. 60 ROF)
- Termen de realizare: 10.05.2018
- Responsabil: Marin SULIMAN
10.2. Raportul privind verificarea dosarelor membrilor Plenului conform Hotărârii Plenului nr. 6 din 09.01.2018 dosare care vor fi predate secretarului general, care prin Decizia nr. 164 din 04.04.2018 are obligația să arhiveze și să păstreze atât dosarele membrilor Plenului, cât și dosarele membrilor comisiilor de specialitate
- Termen de realizare: 11.05.2018
- Responsabil: Bogdan SIMION
10.3. Actualizarea anexelor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare
- Termen de realizare: 11.05.2018
- Responsabil: Radu MINEA
10.4. Procedura privind înregistrarea documentelor în Registrul General de Intrări/Ieșiri al CES aprobată prin hotărârea Plenului nr. 03 din 09.01.2018
- Termen de realizare: 25.05.2018
- Responsabil: Marin SULIMAN + directorii direcțiilor ST
10.5. Punerea în concordanță a organigramei și statului de funcții cu Regulamentul de organizare și funcționare al CES
- Termen de realizare: 25.05.2018
- Responsabil: Marin SULIMAN + directorii direcțiilor ST
10.6. Proiect de modificare a Legii nr. nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, republicată, cu modificările și completările ulterioare
11. Analizarea procesului-verbal al ședinței Plenului din 15.05.2018, așa cum a fost transmis, în vederea formulării de observații
12. Aprobarea ordinii de zi a ședinței Plenului din 22.05.2018, așa cum a fost transmisă
13. Diverse