Data modificării:

Ordinea de zi din 29.09.2015

Plenul CES

Ordinea de zi din 29.09.2015

Ordinea de zi din 29.09.2015 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 29.09.2015 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.09.2015
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Dialogului Social nr. 62/2011 (b442/07.09.2015)
3.2. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b447/08.09.2015)
3.3. Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Competitivitate (Pl-x 592/21.09.2015)
3.4. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali (Pl-x 542/01.09.2015)
3.5. Propunere legislativă pentru completarea art. 63 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale (Pl-x 599/23.09.2015)
3.6. Propunere legislativă privind industria naţională de apărare (Pl-x 598/23.09.2015)
3.7. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru consolidarea poziției de acționar a statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri are calitatea de instituție publică implicată
3.8. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară
4. Evidența actelor normative publicate în Monitorul Oficial în perioada 05.01.2015 - 31.08.2015 și neavizate de CES
5. Diverse
35.1. Informare-Adresa C.S.D.R. conținând tabelul nominal cu numărul de locuri în comisiile de specialitate ale CES