Data modificării:

Ordinea de zi din 29.09.2021

Plenul CES

Ordinea de zi din 29.09.2021

Ordinea de zi din 29.09.2021 ora 11:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 29.09.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 (termen de avizare: 11.10.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize A.D.R., M.C.I.D., M.L.P.D..A., M.Ed., M.S., M.E., M.E.A.T., M.A.I., M.T.I.C., M.Ap.N., M.C., C.N.A.S., S.R.I., S.I.E., M.F., A.N.S.P.D.C.P., M.J.

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie (termen de avizare: 11.10.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.L.P.D.A., M.F., A.N.R.E., M.J.

2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru stabilirea unor măsuri protecție socială a angajaților și altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (termen de avizare: 11.10.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.E.A.T., M.I.P.E., M.A.I., M.S., C.N.A.S., M.J.

2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea articolului unic din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. II pct. 9 şi art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare (termen de avizare: 11.10.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor – aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

Parteneri