Data modificării:

Ordinea de zi din 29.11.2023

Plenul CES

Ordinea de zi din 29.11.2023

Ordinea de zi din 29.11.2023 ora 09:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 29.11.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei naționale pentru formarea adulților 2023-2027 (termen de avizare: 12.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.D.L.P.A., M.F., M.J.

2.2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor şi modificarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor (b634/6.11.2023) (termen de avizare: 6.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, PNL - aviz favorabil cu observații
2.3. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art 36 din Legea nr.46 din 2008 privind Codul Silvic (b635/6.11.2023) (termen de avizare: 6.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați minorități - aviz nefavorabil
2.4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (b636/6.11.2023) (termen de avizare: 6.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați UDMR - aviz favorabil
2.5. Propunere legislativă pentru asigurarea dreptului de a plăti cu numerar pe teritoriul României prin abrogarea Legii nr.70/2015 (b637/6.11.2023) (termen de avizare: 6.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR - aviz nefavorabil
2.6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.80/2018 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (b639/9.11.2023) (termen de avizare: 6.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD - aviz favorabil
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări şi plăți în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (b640/9.11.2023) (termen de avizare: 6.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz nefavorabil
2.8. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.121/2014 privind eficienţa energetică (b643/10.11.2023) (termen de avizare: 6.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.9. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare (b644/10.11.2023) (termen de avizare: 6.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, PNL, UDMR, deputat minorități - aviz favorabil
3. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 01.11.2023
4. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 09.11.2023, ora 11:00
5. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 09.11.2023, ora 12:30
6. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 29.11.2023
7. Diverse


Parteneri