Data modificării:

Ordinea de zi din 30.01.2013

Plenul CES

Ordinea de zi din 30.01.2013

Ordinea de zi din 30.01.2013 ora 10:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 30.01.2013 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Informare privind şedinţa Plenului din data de 22.01.2013 (şedinţă fără cvorum)
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 11.12.2012
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 31.01.2013)
4.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 31.01.2013)
4.3. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 06.02.2013)
5. Retragerea mandatului de reprezentant al UNPR în cadrul Plenului CES al dlui Gheorghe LEMNARU şi validarea ca membru al Plenului CES a dlui Petre Marian MILUȚ
6. Adresa C.S.D.R. nr. 107/1.10.2012 privind propunerea de modificare a Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare al Comisiilor de specialitate ale C.E.S. şi Nota Direcţiei Avizare referitoare la această propunere
7. Validarea ca membru al Plenului C.E.S. a domnului Liviu APOSTOIU din partea C.N.S. Cartel “ALFA”, fiind înlocuit domnul Romulus NIȚĂ
8. Diverse