Data modificării:

Ordinea de zi din 30.01.2018

Plenul CES

Ordinea de zi din 30.01.2018

Ordinea de zi din 30.01.2018 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 30.01.2018
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 23.01.2018
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare (termen de avizare: 05.02.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.C.I.
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 29.01.2018
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 29.01.2018 - Obs.: avize complete
3.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestora pentru personalul din familia ocupaţională ”învăţământ” (termen de avizare: 07.02.2018, confonn prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.E.N.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 29.01.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 29.01.2018
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţăprogramată în data de 29.01.2018
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz favorabil cu observaţie - Obs.: avize complete
3.3. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru prorogarea unui termen (termen de avizare: 08.02.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.F.P.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 29.01.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 29.01.2018 - Obs.: lipsă aviz M.J.
3.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08, republicată (termen de avizare: 08.02.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S.
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 29.01.2018 - Obs.: lipsă semnătură M.M.J.S., I.N.S., lipsă avize M.E.N., M.J.
3.5. Proiect de Lege privind transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene (termen de avizare: 08.02.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 29.01.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 29.01.2018
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 29.01.2018 - Obs.: avize complete
3.6. Proiect de Ordonanţă a Guvernului privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (teimen de avizare: 08.02.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.Ec.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 29.01.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 29.01.2018
- Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - şedinţă programată în data de 29.01.2018 - Obs.: lipsă semnătură M.T., lipsă avize M.M.J.S., ministrul delegat pentru afaceri europene, M.A.E., M.J.
3.7. Proiect de Ordonanţă a Guvernului privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (termen de avizare: 08.02.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.Ec.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 29.01.2018
- Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - şedinţă programată în data de 29.01.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 29.01.2018 - Obs.: lipsă semnătură M.Ec., A.N.P.C., lipsă avize M.F.P., M.A.I., B.N.R., ministrul delegat pentru afaceri europene, M.A.E., M.J.
3.8. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată, cu modificările şi completările ulterioare (termen de avizare: 08.02.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.Ec.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 29.01.2018
- Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - şedinţă programată în data de 29.01.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 29.01.2018 - Obs.: lipsă semnătură M.Ec., lipsă avize M.M.A.C.A., M.F.P., M.J.
3.9. Proiect de Ordonanţă a Guvernului privind consolidarea poziţiei de acţionar a statului la unele societăţi, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative (termen de avizare: 08.02.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.Ec.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 29.01.2018
- Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - şedinţă programată în data de 29.01.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 29.01.2018 - Obs.: lipsă semnătură M.Ec., lipsă avize M.A.E., ministrul delegat pentru afaceri europene, M.F.P., M.J.
3.10. Proiect de Ordonanţă a Guvernului privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului (termen de avizare: 08.02.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.Ec.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 29.01.2018
- Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - şedinţă programată în data de 29.01.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 29.01.2018 - Obs.: lipsă semnătură M.Ec., S.G.G., A.A.A.S., lipsă avize M.F.P., M.J.
3.11. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare ”Justiţie” şi Curtea Constituţională (termen de avizare: 08.02.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.J.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 29.01.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 29.01.2018
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 29.01.2018 Obs.: avize complete
4. Diverse