Data modificării:

Ordinea de zi din 30.03.2021

Plenul CES

Ordinea de zi din 30.03.2021

Ordinea de zi din 30.03.2021 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 30.03.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2021-2022 (termen de avizare: 05.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației și Cercetării - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2021-2022 (termen de avizare: 5.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației și Cercetării - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice (termen de avizare: 07.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet

2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate și adoptarea unor măsuri în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (termen de avizare: 08.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate - returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.C.I.D., M.J.

2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2016 (termen de avizare: 9.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale - aviz favorabil - Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet
2.6. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (termen de avizare: 9.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale - returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.7. Propunere legislativă pentru completarea Art.138 şi a Art.178 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ (plx124/17.03.2021) (termen de avizare: 1.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați AUR - aviz favorabil cu observație
2.8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi Legii 304/2004 privind organizarea judiciară (plx125/17.03.2021) (termen de avizare: 01.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.9. Propunere legislativă privind completarea art.5 din Legea nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (plx126/17.03.2021) (termen de avizare: 1.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Radu Mihail - senator USR - aviz favorabil
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative privind raporturile de muncă (b72/8.03.2021) (termen de avizare: 02.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.11. Propunere legislativă privind transmiterea unei părți dintr-un teren situat în orașul Teiuș, din proprietatea publică a orașului Teiuș și din administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba în proprietatea privată a orașului Teiuș privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate ”C.F.R.” - S.A., în domeniul public al orașului Teiuș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba (b73/8.03.2021) (termen de avizare: 2.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Florin Claudiu ROMAN - deputat PNL - aviz nefavorabil
2.12. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (b75/9.03.2021) (termen de avizare: 2.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR, PNL, UDMR - aviz nefavorabil
2.13. Propunere legislativă pentru completarea art.4 din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006 (b76/10.03.2021) (termen de avizare: 02.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD - aviz favorabil
2.14. Propunere legislativă privind interzicerea înstrăinării activelor statului pe perioada pandemiei Covid-19 și o perioada determinată post-pandemie (b77/10.03.2021) (termen de avizare: 2.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați AUR - puncte de vedere
2.15. Propunere legislativă privind anularea unor obligații accesorii (b78/10.03.2021) (termen de avizare: 02.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD - aviz favorabil cu observație
2.16. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat și a legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune (b79/11.03.2021) (termen de avizare: 2.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil cu observații
2.17. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, precum și a Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială (b82/15.03.2021) (termen de avizare: 02.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Florin Claudiu ROMAN - deputat PNL - aviz favorabil
2.18. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, precum și pentru modificarea li completarea Legii concurenței nr. 21/1996 (termen de avizare: 24.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Consiliul Concurenței, Ministerul Finanțelor - procedură de avizare reluată - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet

3. Aprobarea candidaturii domnului VÂRGĂ Ioan, propus de Confederația Sindicală Națională MERIDIAN, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Argeș
4. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 23.03.2021
5. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 24.03.2021
6. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 30.03.2021
7. Diverse

Parteneri