Data modificării:

Ordinea de zi din 30.09.2014

Plenul CES

Ordinea de zi din 30.09.2014

Ordinea de zi din 30.09.2014 ora 12:00

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
1.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 15.05.2014
1.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 20.05.2014 (ședință fără cvorum)
1.3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 29.05.2014 (ședință fără cvorum)
1.4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 12.06.2014 (ședință fără cvorum)
1.5. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 17.06.2014 (ședință fără cvorum)
1.6. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 24.06.2014 (ședință fără cvorum)
1.7. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 03.07.2014 (ședință fără cvorum)
1.8. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 10.07.2014 (ședință fără cvorum)
1.9. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 24.07.2014 (ședință fără cvorum)
1.10. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 31.07.2014 (ședință fără cvorum)
1.11. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 21.08.2014 (ședință fără cvorum)
1.12. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 28.08.2014 (ședință fără cvorum)
1.13. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 11.09.2014 (ședință fără cvorum)
1.14. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 18.09.2014 (ședință fără cvorum)
1.15. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 25.09.2014 (ședință fără cvorum)
2. Validarea domnului MARIN Florian, ca reprezentant al B.N.S. în Plenul CES, fiind astfel înlocuit domnul POROȘNICU Alexandru
3. Validarea domnului DIȚĂ Adrian, ca reprezentant al Fundației pentru SMURD în noul Plen CES
4. Validarea domnului RUBA Sergiu Radu, ca reprezentant al Asociației Nevăzătorilor din România în noul Plen CES
5. Validarea domnului BURLACU Mircea, ca reprezentant al B.N.S. în Comisia pentru relații de muncă și politică salarială
6. Avizarea proiectelor de acte normative:
6.1. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
6.2. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014
6.3. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
6.4. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
6.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor
7. Aprobarea candidaturii domnului STĂNILOIU Claudiu, propus de C.N.S. Cartel ”ALFA”, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Sibiu
8. Aprobarea Raportului de activitate al CES pe anul 2013
9. Nota Direcției Buget-Finanțe, Administrativ, Achiziții Publice privind aprobarea proiectului de buget pentru anul 2015
10. Diverse