Data modificării:

Ordinea de zi din 30.10.2018

Plenul CES

Ordinea de zi din 30.10.2018

Ordinea de zi din 30.10.2018 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
1.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind implementarea programului guvernamental ”gROwth - Contul individual de economii Junior (termen de avizare: 01.11.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Secretariatul General al Guvernului - procedură de avizare reluată - avizare amânată în ședința din data de 23.10.2018
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observații
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 29.10.2018 - proiect de aviz favorabil cu observație în ședința din data de 15.10.2018
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - notă ședință fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil cu observații - Obs.: avize interministeriale complete
1.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat (termen de avizare: 07.11.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator Ministerul Educației Naționale
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă cu observaţie
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă - Obs.: lipsă aviz M.D.R.A.P, M.F.E., M.F.P., M.S., M.J.
1.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică, pentru învățământul superior (termen de avizare: 08.11.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator Ministerul Educației Naționale
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă - Obs.: avize interministeriale complete
1.4. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (termen de avizare: 05.10.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice - procedură de avizare reluată
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum -propunere de avizare favorabilă cu observaţie
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă - Obs.: avize interministeriale complete
1.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2018 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. (termen de avizare: 12.11.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Energiei
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
1.6. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b519/09.10.2018) (termen de avizare: 02.11.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă cu observaţie
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare nefavorabilă
1.7. Propunere legislativă pentru îmbunătățirea cadrului organizatoric și funcțional în vederea depistării precoce a cancerului profesional și a pneumoconiozelor (b521/09.10.2018) (termen de avizare: 02.11.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD, PNL
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
1.8. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice (b522/09.10.2018) (termen de avizare: 02.11.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori PNL și deputați USR, PMP, PSD
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum -propunere de avizare favorabilă
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 29.10.2018
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - notă şedinţă fără cvorum -propunere de avizare favorabilă
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - notă şedinţă fără cvorum -propunere de avizare favorabilă
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum -propunere de avizare favorabilă
1.9. Propunere legislativă pentru completarea art. 10 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (b523/09.10.2018) (termen de avizare: 02.11.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Calotă Florică Ică - deputat ALDE; Iftimie Neculai - deputat PSD
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare nefavorabilă
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare nefavorabilă
1.10. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (b524/09.10.2018) (termen de avizare: 02.11.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Pop Georgian - deputat PSD
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 29.10.2018
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă cu observaţii
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
1.11. Propunere legislativă - Legea concediului pentru divorț (b525/09.10.2018) (termen de avizare: 02.11.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: POP Georgian - deputat PSD
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare nefavorabilă
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare nefavorabilă
1.12. Propunere legislativă privind dialogul social (b526/10.10.2018) (termen de avizare: 02.11.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Dohotaru Adrian-Octavian - deputat Independent
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere
1.13. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (b527/10.10.2018) (termen de avizare: 02.11.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați USR
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
1.14. Propunere legislativă privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și modificarea unor acte normative (b528/10.10.2018) (termen de avizare: 02.11.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD, PNL, UDMR
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă cu observaţii
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare nefavorabilă
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
1.15. Propunere legislativă privind trecerea orașului Băneasa, județul Constanța, la rangul de comună (plx 557/22.10.2018) (termen de avizare: 07.11.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: deputați Nicolae MOGA
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
1.16. Propunere legislativă privind completarea articolului I al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor europene nerambursabile, aprobată prin Legea nr. 104/2016 (b541/17.10.2018) (termen de avizare: 09.11.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori PSD
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
2. Informare verbală privind participarea delegației CES România la Seminarul internațional pe tema revoluției digitale organizat de AICESIS împreună cu OIM la Geneva, în Elveția, în zilele 23-24 octombrie 2018 și semnarea acordului de cooperare între AICESIS și OIM
3. Nota Direcției Relații Internaționale și Relații Publice privind invitația primită de președintele Iacob Baciu din partea CES China de a efectua o vizită în perioada 15-20 noiembrie 2018, în fruntea delegației CES România
4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 03.10.2018
5. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 09.10.2018
6. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 10.10.2018
7. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 16.10.2018
8. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 23.10.2018
9. Informare privind şedinţa BEx din data de 30.10.2018
10. Diverse