Data modificării:

Ordinea de zi din 31.05.2022

Plenul CES

Ordinea de zi din 31.05.2022

Ordinea de zi din 31.05.2022 ora 13:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 31.05.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiectde Hotărâre a Guvernului privind înființarea Comitetului interinstituțional pentru analiza cadrului legal aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversității (termen de avizare: 10.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.2. Proiectde Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 1340/2001, privind organizarea și funcționarea inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (termen de avizare: 10.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Economiei, Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiectde Ordonanță de urgență a Guvernului privind acordarea unui sprijin financiar pensionarilor sistemului public de pensii și ai sistemului pensiilor militare de stat în luna iulie 2022 (termen de avizare: 13.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidariății Sociale - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiectde Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital (termen de avizare: 15.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiectde Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 185/1994 privind acordarea alocației de hrană zilnice pentru personalul navigant și auxiliar îmbarcat pe nave (termen de avizare: 15.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Proiectde Ordonanță de urgență a Guvernului privind înfiinţarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (termen de avizare: 13.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Sănătății - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.7. Proiectde Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EximBank - S.A. (termen de avizare: 16.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

3. Aprobarea candidaturii doamnei MUREȘAN Lavinia Cristina, propusă de Blocul Național Sindical, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Hunedoara
4. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 24.05.2022
5. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 26.05.2022
6. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 31.05.2022
7. Diverse

Parteneri