Data modificării:

Ordinea de zi din 31.08.2021

Plenul CES

Ordinea de zi din 31.08.2021

Ordinea de zi din 31.08.2021 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 31.08.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (termen de avizare: 01.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor – avizare amânată în ședința din data de 26.08.2021 - returnare către iniţiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.A.E., M.J.

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020 (termen de avizare: 02.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor – avizare amânată în ședința din data de 26.08.2021 - returnare către iniţiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.E.A.T., M.J.

2.3. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil băncilor naționale de dezvoltare din România (termen de avizare: 03.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor – avizare amânată în ședința din data de 26.08.2021 - returnare către iniţiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.I.P.E., B.N.R., M.J.

2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale (termen de avizare: 06.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației - returnare către iniţiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.D.L.P.A., M.J.

2.5. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (termen de avizare: 10.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.S., M.F., M.M.P.S., M.J.

3. Informare – Propunerea dlui Bogdan SIMION, membru al Plenului, de completare a Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Economic și Social
4. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 17.08.2021
5. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 19.08.2021
6. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 31.08.2021
7. Diverse

Parteneri