Data modificării:

Ordinea de zi din 31.10.2017

Plenul CES

Ordinea de zi din 31.10.2017

Ordinea de zi din 31.10.2017 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 31.10.2017
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 24.10.2017
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Propunere legislativă privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanțării învățământului (plx.336/16.10.2017) (termen de avizare: 01.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați și senatori P.S.D. - avizare amânată în ședința Plenului din data de 24.10.2017
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 30.10.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 30.10.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 30.10.2017
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - proiect de aviz favorabil, cu observație
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
3.2. Propunere legislativă referitoare la modificarea și completarea Legii nr. 416 din 18 iulie 2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare (b477/11.10.2017) (termen de avizare: 06.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați ALDE
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 30.10.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 30.10.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 30.10.2017
3.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 (termen de avizare: 07.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.F.P.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 30.10.2017
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - ședință programată în data de 30.10.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 30.10.2017
3.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind structura organizatorică și numărul de posturi ale Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar înființată prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice (termen de avizare: 07.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.F.P.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 30.10.2017
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - ședință programată în data de 30.10.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 30.10.2017
3.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 31/2017 pentru completarea Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (termen de avizare: 7.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.F.P.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 30.10.2017
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - ședință programată în data de 30.10.2017
3.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului Naţional de Management al Apei Grele și a unor măsuri necesare pentru asigurarea securității obiectivului (termen de avizare: 7.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.E.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 30.10.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 30.10.2017
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - ședință programată în data de 30.10.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 30.10.2017
3.7. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. (termen de avizare: 07.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.E.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 30.10.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 30.10.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 30.10.2017
3.8. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea Legii nr. 360/2013, privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere (termen de avizare: 7.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.E.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 30.10.2017
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - ședință programată în data de 30.10.2017
3.9. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru perioada 2017-2020 (termen de avizare: 07.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.M.J.S.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 30.10.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 30.10.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 30.10.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 30.10.2017
3.10. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale, reevaluate potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare (termen de avizare: 07.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.M.J.S.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 30.10.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 30.10.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 30.10.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 30.10.2017
3.11. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri fiscal - bugetare (termen de avizare: 07.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.M.J.S.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 30.10.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 30.10.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 30.10.2017
3.12. Proiect de Lege privind Statutul personalului silvic (termen de avizare: 07.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.A.P.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 30.10.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 30.10.2017
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - ședință programată în data de 30.10.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 30.10.2017
3.13. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (termen de avizare: 10.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.F.P.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 30.10.2017
4. Nota Secretarului General cu privire la notificarea C.S. MRC GUARDING SERVICE S.R.L. referitoare la solicitarea acordului cesiunii integrale, pe o perioadă de 90 de zile, a contractului de prestări servicii de pază și protecție
5. Diverse