Data modificării:

Ordinea de zi din 31.10.2023

Plenul CES

Ordinea de zi din 31.10.2023

Ordinea de zi din 31.10.2023 ora 09:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 31.10.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru domeniile construcții, sector agricol și industria alimentară (termen de avizare: 10.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

Parteneri