Data modificării:

Organigrama Secretariatului Tehnic CES

Organigrama Secretariatului Tehnic CES


Consiliul Economic şi Social este constituit şi funcţionează pe principiul tripartitismului, organele sale de conducere şi cele de lucru având structură tripartită.

Secretar General Adjunct

Direcția Juridică, Resurse Umane și Salarizare

Serviciul Juridic

Biroul Resurse Umane și Salarizare

Direcția Generală Avizare

Direcția Eliberare Avize și Pregătire Ședințe

Biroul Pregătire Ședințe

Biroul Elaborare Avize, Studii și Analize

 

Direcția Buget-Finanțe, Contabilitate

Serviciul Buget-Finanțe, Contabilitate

Direcția Achiziții Publice și Administrativ

Serviciul Achiziții Publice și Administrativ

Direcția Relații Internaționale și Relații Publice

Biroul Relații Internaționale și Documentare

Serviciul Registratură Generală și Relații cu Publicul

Birou Relații Publice și Comunicare

 

 

 

Biroul Audit Public Intern

Biroul Informatică

 

Organigrama Secretariatului Tehnic

Astfel, Plenul CES este alcătuit din 45 de membri, cate 15 numiţi de fiecare partener social (sindicate, patronate, Guvern), aceeaşi componenţă tripartită având şi Biroul Executiv (câte 3 membri pentru fiecare parte), precum şi comisiile de specialitate permanente (formate din 9 membri, câte 3 pentru fiecare partener).


Organele de conducere ale CES sunt următoarele:

  1. Plenul CES;
  2. Biroul Executiv;
  3. Preşedintele şi doi Vicepreşedinţi.

În structura CES funcţionează Secretariatul Tehnic, care este aparatul de lucru de specialitate şi tehnico-administrativ.


Secretariatul este condus de Secretarul general.

Organigrama Secretariatului Tehnic

Parteneri